Izdvojeno

Kviz

Predstavnički dom PS BiH - 51. sjednica

Pogledaj o čemu će parlamentarci u Predstavničkom domu PS BiH glasati na sljedećoj sjednici. Daj i ti svoj glas i uporedi svoj stav sa ostalim korisnicima platforme.
93%
7%

Prijedlog zakona o dopuni Izbornog zakona BiH - Denis Bećirović

24 pitanja / 5 odgovora
Datum glasanja: 20.09.2017.
Ratni zločini
45%
55%

Otpremnine

Ovim izmjenama se propisuje iznos otpremnine za državne službenike prilikom odlaska u penziju, koji ne može biti manji od 4.992 KM niti veći od 9.984 KM.

Istaknute teme Sve teme

86%
14%

Poricanje genocida

Ukoliko osoba poriče, javno opravdava ili odobrava zločin genocida, holokausta, zločine protiv čovječnosti ili ratne zločine koji su utvrđeni pred međunarodnim ili domaćim sudovima, kažnjava se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 3 godine.
45%
55%

Otpremnine

Ovim izmjenama se propisuje iznos otpremnine za državne službenike prilikom odlaska u penziju, koji ne može biti manji od 4.992 KM niti veći od 9.984 KM.
76%
24%

Finansijska sposobnost

Za dobijanje licence za obavljanje međunarodnog prevoza, prevoznik mora imati kapital od najmanje 9.000 eura za prvo i 5.000 eura za svako iduće vozilo, te ne smije imati dugova više od 3 mjeseca prema nadležnim poreznim upravama.
83%
17%

Međunarodni sud pravde

Ukoliko neka osoba negira presude Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ili suda Bosne i Hercegovine, kažnjava se kaznom zatvora u trajanju do 3 godine. Ako je ta osoba zaposlena u institucijama BiH, kažnjava se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do 3 godine.

Najaktivniji parlamentarci
Mehmedović Šemsudin
Partija: SDA
100%
Broj pitanja: 79
Broj odgovora: 79
Gasal-Vražalica Maja
Partija: DF
100%
Broj pitanja: 22
Broj odgovora: 22
Mešić Mirsad
Partija: SDP
98%
Broj pitanja: 45
Broj odgovora: 44
Lovrinović Nikola
Partija: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
96%
Broj pitanja: 25
Broj odgovora: 24
Najneaktivniji parlamentarci
Džaferović Šefik
Partija: SDA
0%
Broj pitanja: 51
Broj odgovora: 0
Krišto Borjana
Partija: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 50
Broj odgovora: 0
Bosić Mladen
Partija: SDS
0%
Broj pitanja: 40
Broj odgovora: 0
Bećirović Denis
Partija: SDP
0%
Broj pitanja: 37
Broj odgovora: 0
Posljednji dodani zakoni

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju BiH
Glasovi za: 19 (43%), Glasovi protiv: 25 (57%)

Zakon o javnim nabavkama BiH
Glasovi za: 37 (97%), Glasovi protiv: 1 (3%)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH
Glasovi za: 14 (93%), Glasovi protiv: 1 (7%)

Prijedlog Amandmana II na Ustav Bosne i Hercegovine
Glasovi za: 167 (96%), Glasovi protiv: 7 (4%)

Najaktivniji zakoni
Sljedeći zakoni u proceduri