Istaknute teme Sve teme

100%

Pravo na poseban dodatak

Pravo na poseban dodatak (policijski dodatak) proširuje se na sve policijske službenike.
100%

Objava imena

Gradske i općinske izborne komisije javno, u elektronskoj ili pisanoj formi, moraju objaviti imena i prezimena predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora, te imena, prezimena i naziv političkog subjekta članova biračkih odbora i njihovih zamjenika.
14%
86%

Naknada za ishranu tokom rada

Dopunama Zakona predviđa se dodavanje člana 18., a kojim se određuje da sudije i tužioci, kao i stručno osoblje, imaju pravo na novčanu naknadu za ishranu tokom dana, te naknadu troškova prijevoza na posao i prijevoza s posla.
100%

Imenovanje rukovodstva

Generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH i njegova dva zamjenika imenuju se na mandat koji je ograničen na četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Najaktivniji parlamentarci
Mehmedović Šemsudin
Partija: SDA
100%
Broj pitanja: 80
Broj odgovora: 80
Šepić Senad
Partija: Nezavisni blok
100%
Broj pitanja: 48
Broj odgovora: 48
Gasal-Vražalica Maja
Partija: DF
100%
Broj pitanja: 22
Broj odgovora: 22
Mešić Mirsad
Partija: SDP
98%
Broj pitanja: 46
Broj odgovora: 45
Najneaktivniji parlamentarci
Džaferović Šefik
Partija: SDA
0%
Broj pitanja: 52
Broj odgovora: 0
Krišto Borjana
Partija: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 50
Broj odgovora: 0
Bosić Mladen
Partija: SDS
0%
Broj pitanja: 40
Broj odgovora: 0
Bećirović Denis
Partija: SDP
0%
Broj pitanja: 38
Broj odgovora: 0
Posljednji dodani zakoni

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju BiH
Glasovi za: 20 (44%), Glasovi protiv: 25 (56%)

Zakon o javnim nabavkama BiH
Glasovi za: 37 (97%), Glasovi protiv: 1 (3%)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH
Glasovi za: 15 (94%), Glasovi protiv: 1 (6%)

Prijedlog Amandmana II na Ustav Bosne i Hercegovine
Glasovi za: 168 (96%), Glasovi protiv: 7 (4%)

Najaktivniji zakoni
Sljedeći zakoni u proceduri