Izdvojeno

Kviz

Parlamentarna klupa - Predstavnički dom PS BiH (38. sjednica)

Pogledaj o kojim zakonima i temama će se raspravljati na sljedećoj sjednici Predstavničkog doma PS BiH. Sjedi i ti u parlamentarnu klupu.
5%
95%

Bijeli hljeb

Izabrani predstavnici imaju pravo na 'bijeli hljeb' najviše 6 mjeseci nakon završetka mandata.
45%
55%

Otpremnine

Ovim izmjenama se propisuje iznos otpremnine za državne službenike prilikom odlaska u penziju, koji ne može biti manji od 4.992 KM niti veći od 9.984 KM.

Istaknute teme Sve teme

81%
19%

Direktni državni dug

Direktni državni dug može iznositi najviše 18% redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini.
45%
55%

Otpremnine

Ovim izmjenama se propisuje iznos otpremnine za državne službenike prilikom odlaska u penziju, koji ne može biti manji od 4.992 KM niti veći od 9.984 KM.
76%
24%

Finansijska sposobnost

Za dobijanje licence za obavljanje međunarodnog prevoza, prevoznik mora imati kapital od najmanje 9.000 eura za prvo i 5.000 eura za svako iduće vozilo, te ne smije imati dugova više od 3 mjeseca prema nadležnim poreznim upravama.
89%
11%

Izjednačavanje koeficijenata

Policijskim službenicima se povećavaju koeficijenti za izračun plaće, na način da se izjednačavaju sa koeficijentima ostalih državnih službenika, u zavisnosti od stručne spreme i pozicije.

Najaktivniji parlamentarci
Mehmedović Šemsudin
Partija: SDA
100%
Broj pitanja: 77
Broj odgovora: 77
Lovrinović Nikola
Partija: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
100%
Broj pitanja: 24
Broj odgovora: 24
Gasal-Vražalica Maja
Partija: DF
100%
Broj pitanja: 22
Broj odgovora: 22
Mešić Mirsad
Partija: SDP
98%
Broj pitanja: 43
Broj odgovora: 42
Najneaktivniji parlamentarci
Džaferović Šefik
Partija: SDA
0%
Broj pitanja: 51
Broj odgovora: 0
Krišto Borjana
Partija: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 50
Broj odgovora: 0
Bosić Mladen
Partija: SDS
0%
Broj pitanja: 40
Broj odgovora: 0
Bećirović Denis
Partija: SDP
0%
Broj pitanja: 36
Broj odgovora: 0
Posljednji dodani zakoni

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju BiH
Glasovi za: 19 (43%), Glasovi protiv: 25 (57%)

Zakon o javnim nabavkama BiH
Glasovi za: 37 (97%), Glasovi protiv: 1 (3%)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH
Glasovi za: 13 (93%), Glasovi protiv: 1 (7%)

Prijedlog Amandmana II na Ustav Bosne i Hercegovine
Glasovi za: 167 (96%), Glasovi protiv: 7 (4%)

Najaktivniji zakoni

Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu u institucijama BiH
Glasovi za: 220 (87%), Glasovi protiv: 33 (13%)

Sljedeći zakoni u proceduri