EU integracije u BiH

Istaknute teme Sve teme

EU
9%
91%

Cestarina

Iznos koji se plaća za cestarinu povećava se sa 0,10 KM na 0,25 KM po litru.
EU
6%
94%

Cestarina za plin

Uvodi se cestarina za tečni naftni plin za pogon motornih vozila iznosu od 0,15 KM za ceste, te 0,25 KM za autoceste po kilogramu autoplina.
EU
100%

Privatna preduzeća

Do sukoba interesa nosioca javne funkcije dovodi i angažman njegovog bliskog srodnika kao člana skupštine, nadzornog odbora, uprave ili menadžmenta, ili ako je bliski srodnik u svojstvu ovlaštenog lica ili ima finansijski interes, u bilo kojem privatnom preduzeću kojem je vlada dala bilo kakve podsticaje i olakšice i kreditna sredstva u iznosu većem od 10.000,00 KM godišnje.