Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine
93%
7%
Za: 26 Protiv: 2

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

31.01.2018.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Damir Arnaut, Saša Magazinović, Senad Šepić, Maja Gasal-Vražalica, Borislav Bojić, Hazim Rančić, Jasmin Emrić, Diana Zelenika
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: U proceduri

Zakonom o sprečavanju sukoba interesa uređuju se posebne obaveze nosilaca javnih funkcija na nivou Bosne i Hercegovine s ciljem sprečavanja sukoba interesa u obavljanju javne funkcije, obaveza podnošenja i sadržaj izvještaja o finansijskom stanju i imovini nosilaca javne funkcije, nadležnost za provođenje Zakona, osnivanje i postupak Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u provođenju Zakona, kao i druga pitanja od značaja za provođenje ovog zakona.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Javna preduzeća i ustanove

  Do sukoba interesa nosioca javne funkcije dovodi angažman njegovog bliskog srodnika u upravnom odboru, nadzornom odboru, skupštini, upravi ili menadžmentu, ili svojstvu ovlaštene osobe u javnom preduzeću ili javnoj ustanovi.

  100%
  Za: 20 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Privatna preduzeća

  Do sukoba interesa nosioca javne funkcije dovodi i angažman njegovog bliskog srodnika kao člana skupštine, nadzornog odbora, uprave ili menadžmenta, ili ako je bliski srodnik u svojstvu ovlaštenog lica ili ima finansijski interes, u bilo kojem privatnom preduzeću kojem je vlada dala bilo kakve podsticaje i olakšice i kreditna sredstva u iznosu većem od 10.000,00 KM godišnje.

  100%
  Za: 11 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Sankcije

  Sankcija koju Komisija za odlučivanje o sukobu interesa može izreći za utvrđeni sukob interesa zbog angažmana bliskih srodnika na navedenim pozicijama u javnim i privatnim preduzećima je novčana kazna u iznosu od 1.000 do 20.000 KM i poziv na podnošenje ostavke na obnašanje javne funkcije.

  100%
  Za: 11 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Komisija za odlučivanje o sukobu interesa

  Za Provođenje Zakona osniva se Komisija za odlučivanje o sukobu interesa čiji će predsjednik i članovi biti birani od strane Parlamentarne skupštine BiH, putem javnog konkursa, a kandidirati se neće moći oni koji su članovi ili su bili u članstvu neke partije u posljednjih pet godina.

  100%
  Za: 8 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Imovinski kartoni

  Nosilac javne funkcije dužan je, u roku od 30 dana od dana stupanja na javnu funkciju, podnijeti Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa Izvještaj o finansijskom stanju i imovini, za sebe i bliske srodnike prema stanju na dan izbora, odnosno imenovanja.

  100%
  Za: 8 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Ostale sankcije

  ankcije koje Komisija može izreći nosiocu javne funkcije za povrede ovog zakona su: opomena, novčana kazna u iznosu od 1.000,00 KM do 20.000,00 KM, prijedlog za razrješenje s dužnosti i poziv na podnošenje ostavke.

  100%
  Za: 6 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Senad Šepić
Nezavisni blok
Predlagač
Maja Gasal-Vražalica
DF
Predlagačica
Jasmin Emrić
ASDA
Predlagač
Damir Arnaut
SBB
Predlagač
Saša Magazinović
SDP
Predlagač
Hazim Rančić
SDA
Predlagač
Diana Zelenika
HDZ 1990
Predlagačica
Odgovori parlamentaraca

Pitanje: Da li podržavate uvođenje zabrane bliskim srodnicima izabranih i imenovanih zvaničnika da budu članovi upravnog odbora, skupštine, uprave ili menadžmenta javnih ustanova, te privatnih preduzeća kojim je vlada dala olakšice u iznosu većem od 10.000 KM godišnje?

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Senad Šepić, Nezavisni blok, 23.02.2018.

Da.


Pitanje: Da li podržavate uvođenje zabrane bliskim srodnicima izabranih i imenovanih zvaničnika da budu članovi upravnog odbora, skupštine, uprave ili menadžmenta javnih ustanova, te privatnih preduzeća kojim je vlada dala olakšice u iznosu većem od 10.000 KM godišnje?

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0


Pitanje: Da li podržavate uvođenje zabrane bliskim srodnicima izabranih i imenovanih zvaničnika da budu članovi upravnog odbora, skupštine, uprave ili menadžmenta javnih ustanova, te privatnih preduzeća kojim je vlada dala olakšice u iznosu većem od 10.000 KM godišnje?

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Šemsudin Mehmedović, SDA, 30.01.2018.

Uvazeni!

Svakako da podrzavam ovakav pristup jer je to minimum borbe protiv korupcije.

Pozz


Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 34

Sa 108 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 49 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sukobu interesa BiH