Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH - Bojić, Rančić, Emrić, Zelenika, Arnaut, Magazinović, Šepić, Gasal-Vražalica
93%
7%
Za: 754 Protiv: 56

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

20.06.2018.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Borislav Bojić, Hazim Rančić, Jasmin Emrić, Diana Zelenika, Damir Arnaut, Saša Magazinović, Senad Šepić i Maja Gasal-Vražalica
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: U proceduri
Zakon bitan za EU integracije

Ovim zakonom uređuju se posebne obaveze nosilaca javnih funkcija na nivou BiH s ciljem sprečavanja sukoba interesa u obavljanju javne funkcije, obaveza podnošenja i sadržaj izvještaja o finansijskom stanju i imovini nosilaca javne funkcije, nadležnost za provođenje Zakona, osnivanje i postupak Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u provođenju Zakona, kao i druga pitanja od značaja za provođenje ovog zakona.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Komisija za odlučivanje o sukobu interesa

  Za Provođenje Zakona osniva se Komisija za odlučivanje o sukobu interesa čiji će predsjednik i članovi biti birani od strane Parlamentarne skupštine BiH, putem javnog konkursa, a kandidirati neće moći biti osobe koje su članovi ili su bili u članstvu neke partije u posljednjih pet godina.

  88%
  12%
  Za: 608 Protiv: 84 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Imovinski kartoni

  Nosilac javne funkcije dužan je, u roku od 30 dana od dana stupanja na javnu funkciju, podnijeti Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa Izvještaj o finansijskom stanju i imovini, za sebe i bliske srodnike prema stanju na dan izbora, odnosno imenovanja.

  92%
  8%
  Za: 642 Protiv: 58 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Angažman bliskih srodnika - Javna preduzeća i ustanove

  Do sukoba interesa nosioca javne fukncije dovodi angažman njegovog bliskog srodnika u upravnom odboru, nadzornom odboru, skupštini, upravi ili menadžmentu, ili svojstvu ovlaštene osobe u javnom preduzeću ili javnoj ustanovi.

  88%
  12%
  Za: 603 Protiv: 83 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Angažman bliskih srodnika - Privatna preduzeća

  Do sukoba interesa nosioca javne funkcije dovodi i angažman njegovog bliskog srodnika kao člana skupštine, nadzornog odbora, uprave ili menadžmenta, ili ako je bliski srodnik u svojstvu ovlaštenog lica ili ima finansijski interes, u bilo kojem privatnom preduzeću kojem je vlada dala bilo kakve podsticaje i olakšice i kreditna sredstva u iznosu većem od 10.000,00 KM godišnje.

  88%
  12%
  Za: 570 Protiv: 81 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Sankcije

  Sankcije koje Komisija može izreći nosiocu javne funkcije za povrede ovog zakona su: opomena, novčana kazna u iznosu od 1.000,00 KM do 20.000,00 KM, prijedlog za razrješenje s dužnosti i poziv na podnošenje ostavke.

  89%
  11%
  Za: 546 Protiv: 68 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Mišljenje eksperata

Nacrt Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH, koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri još od oktobra 2017. godine, svakako predstavlja unapređenje u odnosu na postojeći zakonski okvir, i kako je to navedeno i u posljednjem izvještaju GRECO-a, adresira većinu nedostataka koje su identifikovani u dosadašnjoj primjeni, kao i izvejštajima i preporukama samog GRECO-a.

Osnovno unapređenje ogleda se u uspostavljanju nezavisnog tijela, odnosno Komisije, za primjenu Zakona, koji se biraju putem javnog poziva i za čije članove postoje ograničenja u smislu prethodnog obnašanja javnih funkcija i članstva u političkim strankama. Imajući u vidu da sada imamo Komisiju sastavljenu većinom od zastupnika i delegata PSBiH, koji ne mogu biti objektivni i nezavisni i koji sami sebi i svojim stranačkim kolegama utvrđuju sukob interesa, jasno je da Komisija predviđena novim Nacrtom predstavlja osnov za veću objektivnost i nezavisnost u primjeni.

Nadalje, Nacrtom se detaljnje definišu i djelimično proširuje krug lica na koja se Zakon odnosi, a i ograničenja u smislu vršenja više funkcija, načina obavljanja funkcija i donošenja odluka su jasnije propisana.

Posebno je bitno konačno objedinjavanje propisa o imovinskim kartonima i sukobu interesa, kao i predviđen postupak kontrole i objave imovinskih kartona, imajući u vidu da do sada postupak provjere za imovinske kartone nije postojao i da sada imamo raspršene i neusklađene propise – imovinske kartone podnose izabrani zvaničnici CIK-u, a finansijske izvještaje podnose izabrani imanovani i savjetnici Komisiji za odlučivanje sukoba interesa. Prema novom rješenju, svi će imati iste obaveze, one se neće duplirati, a uvešće se i kontrola tačnosti, registar nosilaca funkcija i registar imovinskih kartona koji bi bio javan.

I na kraju svakako je bitno napomenuti i sankcije, koje su po novom Zakonu djelimično proširene, te se uvodi mehanizam poništenja djela nastalog u situaciji sukoba interesa, što je jako važno kako bi se spriječilo dodatno nanošenje štete institucijama i budžetu.

Transparency International u BiH je već godinama zagovarao za unapređenje Zakona i inicirao je cijeli proces konsultacija za kreiranje i usvajanje novog zakonskog rješenja. Pozitivno je da se Nacrt našao u proceduri, ali brine trajanje procedure i dosadašnje vidne opstrukcije u procesu usvajanja zakona, zbog čega je neophodno hitno usvijiti Nacrt u prvom čitanju kako bi se otvorila dalja javna rasprava, te kako se ne bi cjelokupan proces doveo u pitanje nakon izbora. Na ovo su upozorile i Evropska unija i svi relevantni međunarodni faktori u BiH, podsjećajući na važnošt sprečavanja sukoba interesa kao prve linije u sprečavanju korupcije i ozbiljnih zloupotreba.

Transparency international BiH, Organizacija koja se bori protiv korupcije
Pitaj parlamentarce
Maja Gasal-Vražalica
DF
Predlagačica
Diana Zelenika
HDZ 1990
Predlagačica
Senad Šepić
Nezavisni blok
Predlagač
Damir Arnaut
SBB
Predlagač
Borislav Bojić
SDS
Predlagač
Saša Magazinović
SDP
Predlagač
Jasmin Emrić
ASDA
Predlagač
Hazim Rančić
SDA
Predlagač
Odgovori parlamentaraca

Pitanje: Pozdrav uz poštovanje svih.Molim odgovor na pitanje.Zašto do sada niste jače radili na ovom krucijalnom zakonu kao i zakonu o oduzimanju nelegalno stečene imovine .Mislim da zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine kao i mnogi drugi nemaju snagu jer se ne izvršavaju tj i nema takvih procesa odnosno ne pokrecu se (mogucnost anonimne prijave ?) jer ne postoji izvrsna volja vladajucih .Jedino se koristi kod klasicnih kriminalaca (droga ,pljacke) a ne kod direktora i politicara. Jedan prijedlog...zašto rezultati konkursa nisu obavezno javni i da se nakon razotkrivanja izvršioca zapošljavanja preko veze obavezno pokreću ne disciplinski ,prekršajni nego krivični postupci Drugo zasto nema obaveze transparentnosti u svim zakonima i prijedlozima zakona.Transparentnost je SVE.Takođe molim Vas poslanike da radite na smirivanju tenzija a ne na huškačku. Posebno cijenim Gosp.Dijanu i Šepića radi suprotstavljanja vladajućim uz nadu da ce biti promjena na bolje a razočaran sam Arnautom koji je s Sda porobio zakonom o radu sve radnike i pretvara ih u roblje kao i skrivanjem "boraca"Hvala

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Senad Šepić, Nezavisni blok, 26.07.2018.

Hvala na podršci i razumijevanju trudim se da svoj posao radim odgovorno.

Vezano za pitanja, slažem se da je potrebno da se uvede ta vrsta trasparentnosti i da rezultati budu javni sto i jeste ovaj profil politickog projekta koji predvodim i s kojim zelimo da izgradimo jake institucije koje ce moci izgraditi drustvo jednakih sansi za sve.


Pitanje: Podržavate li predloženi način izbora članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa i smatrate li da će na taj način predstavljati nezavisno tijelo za odlučivanje o sukobu interesa?

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Mensura Beganović, DF, 21.06.2018.

Podržavam, jer smatram da samo nezavisno tijelo može odlučivati o sukobu interesa izabranih i imenovanih zvaničnika.


Pitanje: Da li podržavate uvođenje zabrane bliskim srodnicima izabranih i imenovanih zvaničnika da budu članovi upravnog odbora, skupštine, uprave ili menadžmenta javnih ustanova, te privatnih preduzeća kojim je vlada dala olakšice u iznosu većem od 10.000 KM godišnje?

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Mirsad Mešić, SDP, 21.06.2018.

Podržavam


Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 46

Sa 108 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 49 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sukobu interesa BiH