Filter: Članovi Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH

Dom naroda
Predstavnički dom
Salko Zildžić
Stranka: SDA
100%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 3
Adisa Kokić-Hinović
Stranka: SDA
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Kenela Zuko
Stranka: SDA
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Zlatko Ercegović
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Irfan Čengić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Lana Prlić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Ivan Boban
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Nihad Čolpa
Stranka: GS
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Alma Kratina
Stranka: DF
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Mirsad Čamdžić
Stranka: NS
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Dženana Hodžić
Stranka: Nezavisni blok
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Irfan Durić
Stranka: ASDA
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Miomirka Mila Melank
Stranka: NS
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Adnan Efendić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Asim Kamber
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Mirza Ganić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Ismet Osmanović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Damir Mašić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Nedžad Šećić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Dario Knezović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Mladen Bošković
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Delfa Dejanović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Ivan Musa
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Dževad Adžem
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Sabina Ćudić
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Nasiha Pozder
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Amela Kuskunović
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Elzina Pirić
Stranka: PDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Azmir Husić
Stranka: PDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Luka Faletar
Stranka: HDZ 1990
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Mirvet Beganovic
Stranka: Laburistička stranka BiH
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Miralem Galijašević
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Melika Mahmutbegović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Sebija Izetbegović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Denijal Tulumović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Eldar Čomor
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Osman Ćatić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Husein Rošić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mirsad Peco
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Asim Sarajlić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Suad Kaknjo
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mirsad Zaimović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ibrahim Zukić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Belma Pojskić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Hamdija Abdić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Salmir Kaplan
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Senad Mašetić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Rahim Gadžić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Edita Mazić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Samira Begić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Salko Bukvarević
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mujo Hasić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Nijaz Helez
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Senaid Begić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Hasan Muratović
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Elvir Karajbić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Albin Muslić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Meliha Bijedić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Jasmina Zubić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mile Atlagić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mira Grgić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Marinko Čavara
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stanko Musa
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ivica Pavković
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Jelka Milićević
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Marijan Klaić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Petar Galić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Josip Martić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Boris Marjanović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ante Baković
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mijo Krešić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Goran Opsenica
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Samer Rešidat
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ahmed Džubur
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Bahrudin Šarić
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Zeid Mujić
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Hajrudin Žilić
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mustafa Hrvić
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mara Đukić
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mirsad Kacila
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Zlatko Kravić
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Sanela Prašović-Gadžo
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Azra Hadžić-Bećirspahić
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Faika Mujanović-Glamočanin
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Adin Huremović
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Šemsudin Kavazović
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Munib Jusufović
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Sanela Klarić
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Safer Demirović
Stranka: PDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Husein Topčagić
Stranka: PDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Eldin Vrače
Stranka: Nezavisni blok
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Elmedin Voloder
Stranka: Nezavisni blok
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Amer Obradović
Stranka: Nezavisni blok
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Tahir Nuhić
Stranka: ASDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Boro Krišto
Stranka: HDZ 1990
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Nermin Muzur
Stranka: Narod i Pravda
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Goran Akšamija
Stranka: Narod i Pravda
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Feliks Vidović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0