Filter: Članovi Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH

Dom naroda
Rasim Kantarević
Stranka: Laburistička stranka BiH
90%
Broj pitanja: 20
Broj odgovora: 18
Aner Žuljević
Stranka: SDP
89%
Broj pitanja: 44
Broj odgovora: 39
Slađan Ilić
Stranka: SDP
82%
Broj pitanja: 34
Broj odgovora: 28
Admir Hadžipašić
Stranka: A-SDA-KSPP Zajedno za USK
81%
Broj pitanja: 26
Broj odgovora: 21
Anes Osmanović
Stranka: SDA
76%
Broj pitanja: 21
Broj odgovora: 16
Mirvet Beganović
Stranka: Laburistička stranka BiH
61%
Broj pitanja: 31
Broj odgovora: 19
Željko Josić
Stranka: HDZ 1990
58%
Broj pitanja: 24
Broj odgovora: 14
Željko Mirković
Stranka: SDP
36%
Broj pitanja: 25
Broj odgovora: 9
Amil Buljubašić
Stranka: SDP
16%
Broj pitanja: 25
Broj odgovora: 4
Đuro Delić
Stranka: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
12%
Broj pitanja: 33
Broj odgovora: 4
Segmedina Srna Bajramović
Stranka: SDP
8%
Broj pitanja: 40
Broj odgovora: 3
Rasim Dostović
Stranka: SDA
7%
Broj pitanja: 27
Broj odgovora: 2
Draženka Subašić
Stranka: DF
4%
Broj pitanja: 45
Broj odgovora: 2
Predrag Kojović
Stranka: NS
2%
Broj pitanja: 41
Broj odgovora: 1
Lejla Didik-Sarajlić
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 47
Broj odgovora: 0
Lejla Imamović
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 42
Broj odgovora: 0
Osman Ćatić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 41
Broj odgovora: 0
Lidija Bradara
Stranka: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 39
Broj odgovora: 0
Jasenko Tufekčić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 35
Broj odgovora: 0
Edin Forto
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 35
Broj odgovora: 0
Ana Babić
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 33
Broj odgovora: 0
Almedin Aliefendić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 31
Broj odgovora: 0
Drago Puzigaća
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 30
Broj odgovora: 0
Slaviša Šućur
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 30
Broj odgovora: 0
Sejo Bukva
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 30
Broj odgovora: 0
Fuad Hadžimehmedović
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 29
Broj odgovora: 0
Refik Poparić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 29
Broj odgovora: 0
Daliborka Milović
Stranka: Liberalna stranka
0%
Broj pitanja: 29
Broj odgovora: 0
Stipe Barun
Stranka: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 28
Broj odgovora: 0
Slaviša Mihajlović
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 27
Broj odgovora: 0
Davor Pehar
Stranka: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 27
Broj odgovora: 0
Ivo Tadić
Stranka: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 26
Broj odgovora: 0
Muhamed Kozadra
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 25
Broj odgovora: 0
Sanel Mušović
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 25
Broj odgovora: 0
Vesna Saradžić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 25
Broj odgovora: 0
Edim Fejzić
Stranka: Stranka dijaspore BiH
0%
Broj pitanja: 25
Broj odgovora: 0
Đuro Prkačin
Stranka: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 25
Broj odgovora: 0
Mustafa Kurtović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 24
Broj odgovora: 0
Amor Mašović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 24
Broj odgovora: 0
Damir Jukić
Stranka: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 24
Broj odgovora: 0
Emir Frašto
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 24
Broj odgovora: 0
Slobodan Tomić
Stranka: NSRzB
0%
Broj pitanja: 23
Broj odgovora: 0
Mirko Batinić
Stranka: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 23
Broj odgovora: 0
Nikola Simić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 22
Broj odgovora: 0
Tomislav Mandić
Stranka: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 22
Broj odgovora: 0
Mladen Lonić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 21
Broj odgovora: 0
Mile Marčeta
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 21
Broj odgovora: 0
Ismet Sarajlić
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 20
Broj odgovora: 0
Tomislav Martinović
Stranka: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 20
Broj odgovora: 0
Goran Akšamija
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 20
Broj odgovora: 0
Mehmed Mahmić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 0
Dražen Matišić
Stranka: HDZ 1990
0%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 0
Josip Mioč
Stranka: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 0
Zdravko Bešlić
Stranka: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 0
Predstavnički dom
Dževad Adžem
Stranka: DF
100%
Broj pitanja: 39
Broj odgovora: 39
Jasmina Zubić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 31
Broj odgovora: 31
Amra Kunovac
Stranka: DF
100%
Broj pitanja: 23
Broj odgovora: 23
Elvir Karajbić
Stranka: SDP
95%
Broj pitanja: 20
Broj odgovora: 19
Dženan Đonlagić
Stranka: DF
93%
Broj pitanja: 46
Broj odgovora: 43
Suzana Franjka-Galić
Stranka: DF
92%
Broj pitanja: 24
Broj odgovora: 22
Mensud Borović
Stranka: SDA
91%
Broj pitanja: 23
Broj odgovora: 21
Azra Hadžiahmetović
Stranka: SBiH
89%
Broj pitanja: 28
Broj odgovora: 25
Mira Grgić
Stranka: SDP
86%
Broj pitanja: 22
Broj odgovora: 19
Midhat Karović
Stranka: DF
86%
Broj pitanja: 21
Broj odgovora: 18
Jasmin Kadić
Stranka: DF
83%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 15
Davor Vuletić
Stranka: DF
72%
Broj pitanja: 29
Broj odgovora: 21
Ramiz Meša
Stranka: SDA
70%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 7
Nermin Nikšić
Stranka: SDP
67%
Broj pitanja: 33
Broj odgovora: 22
Mira Ljubijankić
Stranka: SDP
67%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 12
Ismet Osmanović
Stranka: SDA
61%
Broj pitanja: 44
Broj odgovora: 27
Alma Kratina
Stranka: DF
61%
Broj pitanja: 28
Broj odgovora: 17
Saša Mitrović
Stranka: DF
58%
Broj pitanja: 59
Broj odgovora: 34
Šemsudin Kavazović
Stranka: SBB
55%
Broj pitanja: 22
Broj odgovora: 12
Almir Zulić
Stranka: DF
53%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 10
Muhamed Ibrahimović
Stranka: SDA
50%
Broj pitanja: 26
Broj odgovora: 13
Jasna Duraković - Hadžiomerović
Stranka: SBB
50%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 9
Amra Haračić
Stranka: DF
48%
Broj pitanja: 31
Broj odgovora: 15
Bilsena Šahman
Stranka: SBB
44%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 7
Mujo Hasić
Stranka: SDP
40%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 6
Mujo Hodžić
Stranka: DF
36%
Broj pitanja: 22
Broj odgovora: 8
Kenela Zuko
Stranka: SDA
35%
Broj pitanja: 20
Broj odgovora: 7
Ismet Kurić
Stranka: ASDA
35%
Broj pitanja: 17
Broj odgovora: 6
Vjekoslav Bakula
Stranka: HDZ 1990
28%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 5
Sanel Razić
Stranka: SBB
25%
Broj pitanja: 24
Broj odgovora: 6
Rusmir Mesihović
Stranka: SDP
24%
Broj pitanja: 21
Broj odgovora: 5
Salmir Kaplan
Stranka: SDA
23%
Broj pitanja: 44
Broj odgovora: 10
Nasir Beganović
Stranka: SBB
18%
Broj pitanja: 17
Broj odgovora: 3
Halid Muhić
Stranka: SDA
14%
Broj pitanja: 21
Broj odgovora: 3
Mahir Mešalić
Stranka: DF
13%
Broj pitanja: 31
Broj odgovora: 4
Damir Mašić
Stranka: SDP
7%
Broj pitanja: 27
Broj odgovora: 2
Anela Šestić-Begović
Stranka: SBB
7%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 1
Zdravko Kuzman
Stranka: HDZ 1990
5%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 1
Edin Mušić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 79
Broj odgovora: 0
Mladen Bošković
Stranka: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 60
Broj odgovora: 0
Vesna Švancer
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 40
Broj odgovora: 0
Dennis Gratz
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 36
Broj odgovora: 0
Amir Zukić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 32
Broj odgovora: 0
Esad Bašagić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 28
Broj odgovora: 0
Aiša Ćenanović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 28
Broj odgovora: 0
Zana Marjanović
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 27
Broj odgovora: 0
Mirsad Kukić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 26
Broj odgovora: 0
Dževad Hodžić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 26
Broj odgovora: 0
Kasim Mulalić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 24
Broj odgovora: 0
Enver Bijedić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 24
Broj odgovora: 0
Ibrahim Šišić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 23
Broj odgovora: 0
Dževad Agić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 23
Broj odgovora: 0
Ilhan Bušatlić
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 23
Broj odgovora: 0
Zukan Helez
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 23
Broj odgovora: 0
Elzina Pirić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 22
Broj odgovora: 0
Bajro Makić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 21
Broj odgovora: 0
Mirela Halilović
Stranka: BPS - Sefer Halilović
0%
Broj pitanja: 21
Broj odgovora: 0
Omer Škaljo
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 20
Broj odgovora: 0
Rasim Omerović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 20
Broj odgovora: 0
Belma Pojskić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 0
Nermina Zahirović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 0
Refik Hankić
Stranka: SBiH
0%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 0
Mirsad Topčagić
Stranka: ASDA
0%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 0
Tarik Arapčić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 0
Osman Suljagić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 0
Emina Mutap
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 0
Marin Barbarić
Stranka: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 0
Ivan Musa
Stranka: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 0
Dario Knezović
Stranka: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 0
Mirza Ganić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 17
Broj odgovora: 0
Faruk Ćupina
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 17
Broj odgovora: 0
Boro Krišto
Stranka: HDZ 1990
0%
Broj pitanja: 17
Broj odgovora: 0
Safet Kešo
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 0
Darijana Katić
Stranka: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 0
Boris Barun
Stranka: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 0
Blaž Župarić
Stranka: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 0
Jusuf Bubica
Stranka: BPS - Sefer Halilović
0%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 0
Almira Ćosić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 0
Ljuban Herceg
Stranka: HDZ 1990
0%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 0
Azra Hadžić
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 14
Broj odgovora: 0
Zlatko Kravić
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 14
Broj odgovora: 0
Elma Đogić
Stranka: Laburistička stranka BiH
0%
Broj pitanja: 14
Broj odgovora: 0
Asim Kamber
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 14
Broj odgovora: 0
Slavica Josipović
Stranka: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 0
Radoslav Luburić
Stranka: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 0
Hasan Muratović
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 0
Hasida Isaković
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 0
Munib Jusufović
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 0
Hajrudin Havić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 0
Fahrudin Nikšić
Stranka: BPS - Sefer Halilović
0%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 0
Mehrudin Švago
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Salem Halilović
Stranka: SBiH
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Boris Marjanović
Stranka: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Alma Arnaut
Stranka: BPS - Sefer Halilović
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Zikreta Odobašić
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Jozo Bagarić
Stranka: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Zijad Alajbegović
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Oliver Radoš
Stranka: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Lana Prlić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0