Izdvojeno

Vijesti

NSRS – Trećina poslanika obnovila mandat

U utorak 19. novembra održana je konstituirajuća sjednica Narodne skupštine RS. Na izborima 7. oktobra povjerenje građana je dobilo 83 poslanika. Osamdeset tri poslanika su raspoređeni u osam političkih partija/listi, a već imamo i tri nezavisna poslanika, te prve međustranačke prelaske.

Kviz

Poslanička klupa - Prijedlog Zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela RS

Smatraš da treba oduzimati imovinu koja je stečena krivičnim djelom? Daj svoj stav o temama koje ovaj zakon tretira i uporedi svoje sa stavovima ostalih korisnika platforme.

Istaknute teme Sve teme

EU
60%
40%

Zabrana pušenja

Zabranjuje se pušenje duhana i duhanskih proizvoda u svim javnim prostorima.
EU
77%
23%

Zabrana termina

Zabranjuje se korištenje termina „light“, „super light“, „ultra light“, „slim“, „full flavour“, „extra“, „ultra“ i sličnih termina.
EU
82%
18%

Standardi pakovanja

Propisuje se da pojedinačno pakovanje cigareta mora imati minimalno 20 cigareta, dok pojedinačno pakovanje duvana za samostalno motanje mora da sadrži najmanje 30 grama.
EU
91%
9%

FInansijska podrška

Zabranjuje se pružanje finansijske ili druge pomoći od industrije duvana političarima i političkim strankama.


Projekat promovisanja propisa kojima se bosanskohercegovačko zakonodavstvo usklađuje sa EU zakonodavstvom na platformi javnarasprava.ba podržala je Ambasada Kraljevine Holandije u BiH