Prijedlog Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima FBiH - Lana Prlić

Prijedlogom zakona uspostavlja se registar lica koja su osuđena za krivična djela Silovanje, Spolni odnošaj s nemoćnom osobom, Spolni odnošaj zloupotrebom položaja, Prinuda na spolni odnošaj, Spolni odnošaj s djetetom, Bludne radnje, Zadovoljenje pohote pred djetetom ili maloljetnikom, Navodjenje na prostituciju, Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije, Upoznavanje djeteta s pornografijom, Rodoskrvnuće.

Pokreni upitnik

Upitnik je kreiran sa ciljem da u sto kraćem vremenu date vaše mišljenje na cijeli skup zakona i istaknutih tema grupisanih po kriteriju opisanom u opisu upitnika. Na kraju ovog upitnika možete uporediti u kojoj mjeri se slažete sa ostalim korisnicima ove stranice na svako pojedinačno pitanje.