Izvještaj - 36. sjednica Doma naroda BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH je jučer završio svoju 36. sjednicu.

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na 36. sjednici usvojio je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. S obzirom na činjenicu da je ovaj Prijedlog zakona usvojen u različitom tekstu u odnosu na Predstavnički dom PSBiH, u Zajedničku komisiju za usaglašavanje teksta zakona imenovani su delegati Safet Softić, Darko Babalj i Zdenka Džambas.

U drugom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koji je predložila Aleksandra Pandurević. I ovaj Prijedlog zakona usvojen je u različitom tekstu u odnosu na Predstavnički dom PSBiH, pa su u Zajedničku komisiju za usaglašavanje teksta zakona imenovani delegati Halid Genjac, Darko Babalj i Mario Karamatić.

Usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

U prvom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH. U vezi s ovim Prijedlogom zakona, Dom naroda usvojio je zaključak kojim Uredu za reviziju institucija BiH predlaže da provede reviziju učinka o temi „Analiza plata i naknada u institucijama Bosne i Hercegovine“.

Usvojen je, također u prvom čitanju, i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine, čija je predlagačica Aleksanda Pandurević.

(javnarasprava.ba)