Aida Baručija: U novom sazivu usvojiti zakone o porijeklu imovine i sprečavanju sukoba interesa

Aida Baručija je nova zastupnica Nezavisnog bloka u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ovo joj je prvi politički angažman, a naš portal je sa njom razgovarao o očekivanjima i prioritetima u ovom mandatu.

JR:  Dolazite iz nove stranke. Da li ste zadovoljni postignutim rezultatima?

S obzirom da je Nezavisni blok stranka koja je formirana u septembru 2017. smatram da su rezultati postignuti na Općim izborima 2018 relativno zadovoljavajući, budući da imamo zastupnike na svim nivoima vlasti, izuzev Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Uvjerena sam da će jačanje infrastrukture stranke i upoznavanje građana sa vizijom i misijom Nezavisnog bloka, prvenstveno kroz rad naših zastupnika u narednom periodu, doprinijeti još boljim rezultatima na narednim izborima.

JR:  Šta očekujete od Vašeg prvog mandata?

Ovo je moj prvi aktivni politički angažman, a na isti sam se odlučila zbog uvjerenja da je krajnje vrijeme za promjenu političke paradigme koja vlada u našoj državi.Svojom kompetencijom i znanjem, kao magistrica menadžmenta i top menadžerica u zdravstvu, sa 23 godine radnog iskustva u struci, mogu doprinijeti pozitivnim promjenama u Bosni i Hercegovini.

Primarni fokus mog djelovanja će biti realizacija ideje poštene države, koja podrazumijeva prednost sposobnih nad podobnima,smanjenje stope nezaposlenosti, spriječavanje egzodusa mladih ljudi, povećanje plata i penzija, kvalitetno obrazovanje, uređenje katastrofalnog stanja u zdravstvu, kulturi, turizmu, sportu i drugim društvenim segmentima.

Potrebne su nam kvalitetne reforme  i zakoni koji će omogućiti funkcionalan sistem u svim društvenim segmentima, i svakako ću uvijek biti opredijeljena za inicijative u tom smjeru, te pružiti podršku svim prijedlozima na tom putu, bez obzira na političku ili bilo koju drugu pripadnost inicijatora istih.

JR: Da li ste generalno zadovoljni brojem novih lica u parlamentima?

Mnogo politički poznatih lica je dobilo nove mandate, a budući da vidimo u kakvom stanju se nalazimo, tu imam dozu skeptičnosti po pitanju njihove mogućnosti da riješe probleme, koje su sami i prouzrokovali u prethodnim mandatima.

S druge strane, ima tu i novih lica na političkoj sceni, mada bi ih trebalo biti još više, i pred nama svima je zaista težak i izazovan posao u narednom periodu, kako bismo našim građanima omogućili što bolje uslove za njihovu egzistenciju, i spriječili masovni egzodus u zemlje Evropske unije.

JR: Da li smatrate da EU i NATO integracije trebaju biti prioritet u narednom mandatu?

Evropska unija i NATO, su put koji nemaju kvalitetnu alternativu, ukoliko želimo stabilnost, sigurnost i prosperitet Bosne i Hercegovine, i potrebno je uraditi sve kako bismo u što kraćem roku postali država članica istih.

Naravno da postoje i suprotni stavovi, prvenstveno vezani za ulazak u NATO, i oni se kanališu kroz predstavnike iz Republike Srpske, ali to je naša politička realnost. Također, uspostava pravne države po zakonskim regulativama Evropske unije, svakako ne odgovara onima koji bi morali odgovarati za svoj kriminal i tu vidim još jedan krucijalni problem na tom putu, ali to su sve izazovi sa kojima se moramo suočiti i raditi na njihovom rješavanju.

JR:  Prema Vašem mišljenju, koji su ključni zakoni koje je potrebno usvojiti u prvoj godini rada parlamenta?

Primarni su zakoni koji se tiču rasterećenja privrede, koja je preopterećena brojnim fiskalnim i parafiskalnim nametima, na jednu zarađenu konvertibilnu marku, privrednik državi mora dati 70 feninga za poreze i dodatnih 10 do 20 feninga kroz parafiskalne namete, što se direktno reflektuje na visinu naknade zaposlenicima, ali i na visok stepen nezaposlenosti. Državi se plaća 287 naknada, 47 taksi, sedam kazni, dvije vrste članarina, 15 direktnih poreza i 6 različitih doprinosa, što svakako odbija i strane investitore, uz činjenicu da imamo jedan od najkomplikovanijih adminstrativnih procesa za otvaranje nove firme. i to su realni problemi, koje moramo riješiti u što kraćem roku.

Zatim, tu je izmjena Krivičnog zakona, uvjerena sam da je potrebno povećati stepen efikasnosti i efektivnosti sudstva, te pooštriti kazne za počinioce najtežih krivičnih djela, jer smo svjedoci da trenutni propisi u tom segmentu nisu adekvatni. Tu su i izmjene Zakona o akcizama i Zakon o spriječavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, kao i Zakon o porijeklu imovine, koji je mnogim političarima tabu tema, zbog nemogućnosti da legalno objasne porijeklo svoje imovine.

Također, veoma bitan je i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, koji je već bio inicijativa Nezavisnog bloka, a tiče se mogućnosti uvođenja elektronskog glasanja, što će primarno značiti mogućnost skeniranja glasačkih listića na izborni dan, kako bi se onemogućile izborne prevare i krađe.

JR: Da li će, po vašem mišljenju, novi saziv Parlamenta BiH biti efikasniji od prošlog?

Svjesni ste kompleksnosti političke situacije u Bosni i Hercegovini, ali smatram da je krajnje vrijeme da krenemo ka putu prosperiteta naše domovine u svim segmentima, i moj rad će biti baziran isključivo na tim principima, a kako će raditi ostale kolegice i kolege, zaista ne mogu tvrditi u njihovo ime, ali se nadam da će prepoznati važnost potenciranja općeg dobra nauštrb privatnih interesa i politike izazivanja sukoba.

Naravno da neće biti jednostavno i niko od nas nema magične moći da to preko noći promijeni, ali je bitno da svi shvatimo odgovornost i obavezu prema ljudima koji su nam dali svoje glasove i koji očekuju pozitivne promjene u Bosni i Hercegovini.

JR: Da li smatrate da su građani do sada bili dovoljno uključeni u zakonodavni proces i ako ne, na koji način mislite da ih treba uključiti?

Građani prvenstveno trebaju u većem broju da izlaze na izbore, to je prvi korak i najvažniji korak njihovog političkog djelovanja. Što se tiče samog učešća u zakonodavnim procesima, mišljenja sam da nam je potrebno više javnih rasprava, tematskih sjednica i saradnje sa civilnim sektorom. Saradnja sa građanima je svakako uvijek dobrodošla i može ponuditi kvalitetna rješenja, ukoliko se uspostavi kvalitetna komunikacija, koja će na kraju dovesti i do realizacije rješenja problema u raznim društvenim oblastima.