Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH
71%
29%
Za: 5 Protiv: 2

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

28.04.2021.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Aida Baručija i Mirjana Marinković - Lepić
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Prijedlog

Predloženim zakonom vrši se izmjena i dopune Zakona o Vijeću ministara BiH radi obaveze njegovog usaglašavanja sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH, odnosno sa članom 32. stav (2) tog zakona, kojim je propisana obaveza usklađivanja svih državnih i entitetskih zakona kao i odgovarajućih propisa sa odredbama tog zakona.

Prijedlozi se odnose na pravilnu upotrebu rodno-osjetljivog jezika u zakonskom tekstu, te na obavezu održavanja ravnopravne zastupljenosti spolova u ukupnom sastavu Vijeća ministara na način da se ravnopravnom zastupljenosti oba spola smatra sastav Vijeća ministara u koji je imenovano najmanje 40% osoba manje zastupljenog spola.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Ravnopravna zastupljenost spolova u Vijeću ministara

  Obavezna je ravnopravna zastupljenost spolova u sastavu Vijeća ministara na način da se ravnopravnom zastupljenosti oba spola smatra sastav Vijeća ministara u koji je imenovano najmanje 40% osoba manje zastupljenog spola.

  83%
  17%
  Za: 5 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Najviše funkcije u Vijeću ministara

  Predsjedavajući Vijeća ministara će, prilikom imenovanja dva zamjenika predsjedavajućeg, voditi računa o ravnopravnoj zastupljenosti oba spola, te u skladu s tim imenovati najmanje jednu osobu manje zastupljenog spola na ovu funkciju

  100%
  Za: 3 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Aida Baručija
Nezavisni blok
Zastupnica u PD PSBIH
Mirjana Marinković-Lepić
NS
Zastupnica u PD PSBIH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 23 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 8 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona BiH