Segmedina Srna-Bajramović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDP
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Segmedina Srna Bajramović rođena je 5. januara 1973. godine u Sarajevu, a Sarajevo je i njeno mjesto prebivališta. Po nacionalnosti pripada ostalima, a stranka kojoj pripada je SDP BiH. Zvanje diplomiranog novinara stiče završivši Fakultet političkih nauka. Kroz devetnaest godina radnog iskustva ostvaruje svoj angažman u različitim RTV projektima (urednica, novinarka) na TV BiH i RTV BiH. U sklopu svojih stranačkih aktivnosti i političkog angažmana bila je Poslanica u Skupštini Kantona Sarajevo (2010. – 2014.), ali i potpredsjednica GO SDP BiH. Udata je i majka dvoje djece.
Izborna jedinica
Pozicija