Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama BiH
6%
94%
Za: 19 Protiv: 323

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

Nepoznat
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vijeće ministara BiH
Vrsta procedure: Skracena
Oblast zakona: Ekonomija
Status: U proceduri
Zakon bitan za EU integracije

Ključna izmjena kada je u pitanju ovaj zakon, vrši se u članu 7. kojim se podiže cestarina za izgradnju autocesta sa 0,10 na 0,25 KM po litru. Također, cestarina se uvodi i za tečni naftni plin za pogon motornih vozila iznosu od 0,15 KM za ceste, te 0,25 KM za autoceste po kilogramu autoplina. 

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Biogoriva i biotečnosti

  Biogoriva i biotečnosti postaju akcizni proizvodi, te se na njih propisuje akciza u iznosu od 0,30 KM.

  12%
  88%
  Za: 23 Protiv: 174 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Cestarina

  Iznos koji se plaća za cestarinu povećava se sa 0,10 KM na 0,25 KM po litru.

  9%
  91%
  Za: 18 Protiv: 183 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Cestarina za plin

  Uvodi se cestarina za tečni naftni plin za pogon motornih vozila iznosu od 0,15 KM za ceste, te 0,25 KM za autoceste po kilogramu autoplina.

  6%
  94%
  Za: 12 Protiv: 182 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Borjana Krišto
HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
Predsjedavajuća Predstavničkog doma
Mladen Bosić
SDS
Prvi zamjenik Predsjedavajuće
Šefik Džaferović
SDA
Drugi zamjenik Predsjedavajuće
Odgovori parlamentaraca

Pitanje: Poštovani,molim Vas za info o strukturi cijene goriva.Recimo diesela.Dakle,koja je nabavna cijena,kolika je marža i koliki su nameti.Negdje sam čuo podatak da akcize i porezi čine oko 50% cijene? Mislim da zakonodavna vlast treba pokazati senzibilitet prema narodu u čije ime donosi odluke.Narod više nema odakle da plaća.Zato bježi iz BH.

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Senad Šepić, Nezavisni blok, 22.12.2017.

Slažem se s Vama to je bio jedan od razloga zašto sam i glasao protiv povećanja akciza. Glasao sam protiv Zakona o akcizama koje je predložilo Vijeće ministara BiH. Kao rješenje naš ekonomski tim je predložio Zakon o akcizama koji je nudio rješenje, deblokirao sredstava međunarodnih fondova i  evropski put a nije predviđao poskupljenje goriva. Nažalost, nismo imali većinu, aktuelne vlasti su izglasale ovaj zakon.


Pitanje: Poštovani,da li imate informaciju koliko je novca u proteklom periodu naplaćeno po osnovu akciza na gorivo,gdje i kako je utrošen.Koje su garancije da novi namet neće završiti u kasama vladajućih stranaka kao kapital za predstojeće izbore?

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Mensura Beganović, DF, 13.12.2017.

Detaljnu i relevantnu informaciju o do sada naplaćenim sredstvina po osnovu akcija nije mi dostupna, izuzev procjena koje su opticaju u sredstvima informisanja.

Isto tako nisu dostavljene u pisanoj formi procjena naplate i plan utroška tih sredstava. U usmenom obloku je Predsjedavajući Vijeća minsitara izložio na sastanku sa klubom DF u fazi pripreme novih izmjenjena Zakona o akcizama.

Ne mislim da je samo otvaranje posebnog računa za uplatu prikupljenih akciza i putarina garancija za namjensko i transparentno tršenje tih sredstava. 


Pitanje: Da li smatrate da je opravdano povećanje cestarina koje je predloženo ovim izmjenama i dopunama zakona?

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Mensura Beganović, DF, 10.12.2017.

Ne smatram da je opravdano povećanje cestarina niti akcize na bio-goriva kako je predloženo u izmjenama i dopunama novog seta zakona o akcizama 


Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 47

Sa 108 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 109 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog Zakona o konverziji kredita u švicarskim francima u konvertibilne marke BiH