Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH
94%
6%
Za: 16 Protiv: 1

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

05.11.2013.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vijeće ministara BiH
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Državno uređenje
Status: Usvojen

Suštinska izmjena u ovom zakonu odnosi se na dva člana Zakona koje je prethodno stavio van snage Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a čijim se ukidanjem državljani BiH ne moraju više odricati svog državljanstva kako bi ostvarili pravo na državljanstvo druge zemlje, a u vezi s tim, brisan je i član Zakona o gubitku državljanstva po sili zakona sticanjem državljanstva druge države.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Dvojno državljanstvo

  Državljani BiH ne moraju se više odricati svog državljanstva kako bi ostvarili pravo na državljanstvo druge zemlje.

  95%
  5%
  Za: 18 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • NATURALIZACIJA

  Stranac prilikom podnošenja zahtjeva za sticanje državljanstva BiH mora predočiti dokaz da se protiv njega ne vodi krivični postupak, zatim da lice koje podnosi zahtjev za državljanstvo ne predstavlja prijetnju po sigurnost BiH, da ima osiguran izvor prihoda za vlastito izdržavanje, da je izmirio sve poreske, odnosno finansijske obaveze, da mora potpisati izjavu da prihvata ustavni poredak Bosne i Hercegovine, te da ima važeću garanciju o stjecanju državljanstva.

  75%
  25%
  Za: 12 Protiv: 4 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Borjana Krišto
HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
Predsjedavajuća Predstavničkog doma
Mladen Bosić
SDS
Prvi zamjenik predsjedavajuće
Šefik Džaferović
SDA
Drugi zamjenik predsjedavajuće
Odgovori parlamentaraca

Pitanje: Da li smatrate da građani trebaju moći imati državljanstvo druge zemlje bez odricanja od državljanstva BiH?

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Maja Gasal-Vražalica, DF, 22.04.2016.

Iako i sa Republikom Hrvatskom imamo potpisan bilateralan sporazum, neke analize pokazuju da su građani/ke Bosne i Hercegovine po aplikaciji za državljanstvo RH morali/e donijeti ispisnicu iz BiH državljanstva, ZAŠTO - navodno tumačenje tog člana bilatetalnog sporazuma od strane RH je drugačije od tumačenja BiH. 

Svakako bismo trebali kao država poraditi na tome, da imamo potpisane bilateralne sporazume sa jednistvenim tumačenjem člana koji se odnosi na matičnu zemlju i zadržavanje matičnog državljanstva uz sticanje državljanstva zemlje prijema. Pored bijele kuge, pada stope nataliteta, te odlaska mladih koji u potrazi za boljim i sigurnijim životom napuštaju BiH, izvjesno je da će nas brojčano biti sve manje, a napori koji pojedini/e od nas i vas  ulažu za promjenu takovg stanja su evidentno nedovoljni i ostaje samo dio borbe pojedniaca/ki, vlast nema niti odgovor niti strategiju za zadržavanje mladih u BiH, povećanje nataliteta, osiguranja boljeg života u BiH i sl. 


Pitanje: Da li smatrate da građani trebaju moći imati državljanstvo druge zemlje bez odricanja od državljanstva BiH?

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Mario Karamatić, HSS, 16.10.2015.
Pitanja dvojnih državljanstava se reguliraju sporazumima između zemalja i već postoji mogućnost dvojnog državljanstva, primjerice bosanskohercegovačkog i hrvatskog.


Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 7

Sa 108 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 241 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog Amandmana II na Ustav Bosne i Hercegovine