Izdvojeno

Vijesti

Nihad Čolpa: Marihuana treba biti dekriminalizovana i legalizovana

Portal Javna rasprava nastavlja sa intervjuisanjem parlamentaraca koji će obnašati funkcije zastupnika u mandatu 2018-2022. Razgovarali smo sa Nihadom Čolpom, predsjednikom Građanskog saveza, koji je kao kandidat zajedničke liste Građanskog saveza i Demokratske fronte izborio svoj prvi mandat u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Kviz

Prijedlog Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju FBiH

Prijedlog Zakona o PIO FBiH se nalazi u parlamentarnoj proceduri. Glasaj za ili protiv njegovih najvažnijih odredbi i uporedi svoje stavove sa stavovima ostalih korisnika platforme!

Istaknute teme Sve teme

EU
79%
21%

Trezorsko poslovanje

Svi prihodi od doprinosa za PIO slijevat će se na jedan budžetski račun s kojeg će biti isplaćivane penzije.
71%
29%

Prekršajni postupak zbog neotvaranja stečaja

Finansijsko informatička agencija (FIA) može pokrenuti prekršajni postupak protiv stečajnog dužnika, ako stečajni dužnik ne podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 30 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti.
EU
68%
32%

Povećanje penzija

Zakon propisuje da će svim penzionerima koji su otišli u penziju do 31. jula 1998. godine biti povećan zakonski iznos penzija za 10%, a onima koji su prava ostvarili od 31. jula 1998. do 31. decembra 2007. godine za 5%.
EU
6%
94%

Stope poreza

Porez na primanja do 800 KM je 10%, a porez na primanja veća od 800 KM je 20%.

Najaktivniji parlamentarci
Dževad Adžem
Stranka: DF
100%
Broj pitanja: 39
Broj odgovora: 39
Jasmina Zubić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 31
Broj odgovora: 31
Amra Kunovac
Stranka: DF
100%
Broj pitanja: 23
Broj odgovora: 23
Elvir Karajbić
Stranka: SDP
95%
Broj pitanja: 20
Broj odgovora: 19
Najneaktivniji parlamentarci
Edin Mušić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 79
Broj odgovora: 0
Mladen Bošković
Stranka: HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
0%
Broj pitanja: 60
Broj odgovora: 0
Lejla Didik-Sarajlić
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 47
Broj odgovora: 0
Lejla Imamović
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 42
Broj odgovora: 0
Posljednji dodani zakoni

Zakon o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala FBiH
Glasovi za: 9 (100%), Glasovi protiv: 0 (0%)

Zakon o prekršajima FBiH
Glasovi za: 30 (100%), Glasovi protiv: 0 (0%)

Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH
Glasovi za: 66 (97%), Glasovi protiv: 2 (3%)

Zakon o nasljeđivanju FBiH
Glasovi za: 20 (95%), Glasovi protiv: 1 (5%)

Najaktivniji zakoni
Sljedeći zakoni u proceduri