Izdvojeno

Vijesti

Salko Zildžić: Logično je da SDA formira izvršnu vlast u Federaciji BiH

Naš portal intervjuisao je i Salku Zildžića, zastupnika SDA u Parlamentu Federacije BiH. Kakvi su njegovi stavovi o formiranju vlasti u FBiH, situaciji u sportu i drugim stvarima pročitajte u intervjuu ispod.

Kviz

Prijedlog Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju FBiH

Prijedlog Zakona o PIO FBiH se nalazi u parlamentarnoj proceduri. Glasaj za ili protiv njegovih najvažnijih odredbi i uporedi svoje stavove sa stavovima ostalih korisnika platforme!

Vijesti

Elvir Karajbić: Potrebno je smanjiti poreze i doprinose na plaću

Elvir Karajbić je Predsjedavajući Predstavničkog doma FBiH. Sa njim smo razgovarali u pitanjima uspostave vlasti, odnosu između SDP i SDA, najvažnijim zakonima koje je potrebno donijeti u ovom Parlamentu i putu naše zemlje ka EU.

Istaknute teme Sve teme

EU
79%
21%

Trezorsko poslovanje

Svi prihodi od doprinosa za PIO slijevat će se na jedan budžetski račun s kojeg će biti isplaćivane penzije.
72%
28%

Prekršajni postupak zbog neotvaranja stečaja

Finansijsko informatička agencija (FIA) može pokrenuti prekršajni postupak protiv stečajnog dužnika, ako stečajni dužnik ne podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 30 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti.
EU
68%
32%

Povećanje penzija

Zakon propisuje da će svim penzionerima koji su otišli u penziju do 31. jula 1998. godine biti povećan zakonski iznos penzija za 10%, a onima koji su prava ostvarili od 31. jula 1998. do 31. decembra 2007. godine za 5%.
15%
85%

Plaće i naknade

Budžet za plaće i naknade zaposlenih u institucijama BiH iznosi 233,6 mil. KM i u odnosu na budžet za 2018. godinu veći je za 15,5 mil. KM.
EU
6%
94%

Stope poreza

Porez na primanja do 800 KM je 10%, a porez na primanja veća od 800 KM je 20%.

Najaktivniji parlamentarci
Salko Zildžić
Stranka: SDA
100%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 3
Adisa Kokić-Hinović
Stranka: SDA
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Kenela Zuko
Stranka: SDA
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Zlatko Ercegović
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Najneaktivniji parlamentarci
Adnan Efendić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Asim Kamber
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Mirza Ganić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Ismet Osmanović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Posljednji dodani zakoni

Zakon o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala FBiH
Glasovi za: 9 (100%), Glasovi protiv: 0 (0%)

Zakon o prekršajima FBiH
Glasovi za: 30 (100%), Glasovi protiv: 0 (0%)

Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH
Glasovi za: 66 (97%), Glasovi protiv: 2 (3%)

Zakon o nasljeđivanju FBiH
Glasovi za: 20 (95%), Glasovi protiv: 1 (5%)

Najaktivniji zakoni
Sljedeći zakoni u proceduri