Filter: Članovi Narodne skupštine i Vijeća naroda RS

Vijeće naroda
Kemo Čamdžija
Stranka: SDA
100%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 16
Anita Hodžić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 0
Andrea Dorić
Stranka: Socijalistička partija
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Mirko Kojić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 0
Nada Tešanović
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 0
Pero Petrović
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 0
Milan Đukić
Stranka: PDP
0%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 0
Lazo Marić
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Mujo Hadžiomerović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Ivka Ristić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Živko Marjanac
Stranka: Socijalistička partija
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Ljubica Miljanović
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Kasim Salkić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Goran Milošević
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Aleksandra Dalšašo – Lepir
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Jovana Čarkić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Vojislav Gligić
Stranka: NDP
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Zoran Trifunović
Stranka: DNS
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Enes Suljkanović
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Elvedin Hamzić
Stranka: SBiH
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Mijo Perkunić
Stranka: HDZ 1990
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Muhamed Ibrahimbegović
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Samir Baćevac
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Dubravka Macanović
Stranka: Samostalni Poslanik
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Radenko Rikić
Stranka: SNS
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Ivo Kamenjašević
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Željko Stipić
Stranka: HSP
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Tomislav Tomljanović
Stranka: HDZ 1990
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Narodna Skupština
Zdravko Krsmanović
Stranka: NDP
100%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 15
Miroslav Brčkalo
Stranka: PDP
100%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 11
Nedim Čivić
Stranka: Koalicija Domovina
100%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 3
Brаnislаv Bоrеnоvić
Stranka: PDP
94%
Broj pitanja: 17
Broj odgovora: 16
Igor Žunić
Stranka: SNSD
94%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 15
Adam Šukalo
Stranka: PDP
86%
Broj pitanja: 14
Broj odgovora: 12
Mihnet Okić
Stranka: Koalicija Domovina
70%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 7
Zdenka Gojković
Stranka: Socijalistička partija
54%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 7
Murvet Bajraktarević
Stranka: Koalicija Domovina
40%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 4
Senad Bratić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 52
Broj odgovora: 0
Nedeljko Čubrilović
Stranka: DNS
0%
Broj pitanja: 52
Broj odgovora: 0
Nenad Stevandić
Stranka: Slobodni Demokratski srpski klub
0%
Broj pitanja: 46
Broj odgovora: 0
Sonja Karadžić-Jovičević
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 0
Goran Đorđić
Stranka: Samostalni Poslanik
0%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 0
Igor Radojičić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 0
Srđan Amidžić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Dobrila Drinić Malić
Stranka: Socijalistička partija
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Zorka Andrić
Stranka: NDP
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Dragan Galić
Stranka: PDP
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Slavko Gligorić
Stranka: DNS
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Dragan Čavić
Stranka: NDP
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Vanja Bajić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 0
Darko Banjac
Stranka: Slobodni Demokratski srpski klub
0%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 0
Perica Bundalo
Stranka: PDP
0%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 0
Vesna Jungić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 0
Neda Petrić
Stranka: DNS
0%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 0
Slobodan Protić
Stranka: Socijalistička partija
0%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 0
Željka Stojičić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 0
Zoran Adžić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 0
Vukota Govedarica
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 0
Siniša Ilić
Stranka: SRSRS
0%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 0
Slađana Nikolić
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 0
Marinko Božović
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Radovan Višković
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Čedo Vuković
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Dragoljub Davidović
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Milan Dakić
Stranka: DNS
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Duško Ivić
Stranka: Slobodni Demokratski srpski klub
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Ivana Lovrić
Stranka: Koalicija Domovina
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Milanko Mihajilica
Stranka: SRSRS
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Dušica Savić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Dušan Berić
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Slavko Dunjić
Stranka: Slobodni Demokratski srpski klub
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Miladin Stanić
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Branko Butulija
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Dragomir Vasić
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Krsto Jandrić
Stranka: NDP
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Goran Jerinić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Nenad Kuzmić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Zlatko Maksimović
Stranka: Samostalni Poslanik
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Siniša Maksimović
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Obren Marković
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Slaviša Marković
Stranka: PDP
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Zoran Pologoš
Stranka: PDP
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Dragan Ristić
Stranka: Socijalistička partija
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Ilija Stevančević
Stranka: Samostalni Poslanik
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Gordana Tešanović
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Milan Švraka
Stranka: PDP
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Bojan Vidić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Radovan Vuković
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Svetozar Jovanović
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Stevo Joksimović
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Jasna Lukić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Nade Planinčević
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Nedeljko Glamočak
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Snježana Kelečević
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Nedeljko Milaković
Stranka: Socijalistička partija
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Srđan Milović
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Nikola Gavrić
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Milica Lovrić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Igor Ostojić
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Spomenka Stevanović
Stranka: DNS
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Drago Tadić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Simuna Žakula
Stranka: Samostalni Poslanik
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Želimir Nešković
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Marko Vidaković
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Admir Čavka
Stranka: Koalicija Domovina
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Milorad Jagodić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Milan Kovač
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Vojin Mitrović
Stranka: Samostalni Poslanik
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Novak Motika
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Luka Petrović
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Ilija Tamindžija
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Davor Šešić
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0