Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH

Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH - Bojić, Rančić, Emrić, Zelenika, Arnaut, Magazinović, Šepić, Gasal-Vražalica

Ovim zakonom uređuju se posebne obaveze nosilaca javnih funkcija na nivou BiH s ciljem sprečavanja sukoba interesa u obavljanju javne funkcije, obaveza podnošenja i sadržaj izvještaja o finansijskom stanju i imovini nosilaca javne funkcije, nadležnost za provođenje Zakona, osnivanje i postupak Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u provođenju Zakona, kao i druga pitanja od značaja za provođenje ovog zakona.


Izaberite odgovor:

Sljedeće pitanje

Upitnik je kreiran sa ciljem da u sto kraćem vremenu date vaše mišljenje na cijeli skup zakona i istaknutih tema grupisanih po kriteriju opisanom u opisu upitnika. Na kraju ovog upitnika možete uporediti u kojoj mjeri se slažete sa ostalim korisnicima ove stranice na svako pojedinačno pitanje.