Izdvojeno

Vijesti

Zašto BiH još uvijek nema zakon o zabrani negiranja genocida i kako bi taj zakon trebao izgledati?

Presudama Međunarodnog suda pravde (MSP), Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Suda Bosne i Hercegovine utvrđeno je da je u Srebrenici počinjen genocid u julu 1995. godine. Međutim, u Bosni i Hercegovini je sveprisutno negiranje i relativizacija ovog zločina. Navedeno je omogućeno činjenicom da ne postoji zakon (niti odredba u okviru nekog postojećeg zakona) kojim je kriminalizovano negiranje i poricanje genocida u Srebrenici. Veličanje ratnih zločinaca/ki, te relativistički i revizionistički narativ koji su prisutni ukazuju na potrebu hitnog donošenja takvog zakona ili izmjene Krivičnog zakona BiH u smislu unošenja odredbe kojom će biti zabranjeno negirati i poricati genocid počinjen u Srebrenici.
100%

Sankcije

Za počinioce ovog krivičnog djela propisuje se novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine. Za lica koja ovo krivično djelo učine prinudom, zlostavljanjem, ugrožavanjem sigurnosti, izlaganjem poruzi nacionalnih, etničkih ili vjerskih simbola, oštećenjem tuđih stvari, skrnavljenjem spomenika ili vjerskih objekata, spomen-obilježja ili grobova, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do pet godina. Ko ovo krivično djelo učini zloupotrebom svog položaja ili ovlaštenja, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
50%
50%

Razrješenje članova VSV-a od Parlamentarne skupštine BiH

U slučajevima predviđenim zakonom („ako ne obavlja svoje dužnosti na pravilan, djelotvoran ili nepristrasan način“ ili „kada počini djelo zbog kojeg ne zaslužuje da obavlja dužnost u Vijeću“), odluku o razrješenju dužnosti člana, predsjednika ili potpredsjednika Vijeća može donijeti Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH putem „ad hoc“ komisije koju čine četiri zastupnika, od kojih jedan mora biti iz redova opozicije, i tri člana koji su profesori sa pravnih fakulteta u BiH.
100%

Imovinski karton nositelja pravosudnih funkcija

Uvodi se obaveza transparentnog predočavanja podataka o imovinskom stanju članova Vijeća i njihove uže obitelji, kao i obaveza predočavanja promjena u imovinskom stanju sudija.

Istaknute teme Sve teme

95%
5%

Smanjenje plata

Osobama koje obavljaju funkcije u institucijama Bosne i Hercegovine moći će se umanjiti plata tokom mandata.
0%

Novčana naknada

Novčana naknada se priznaje u visini od 500 do 3.000 KM, a kod utvrđivanja visine naknade uzimaju se u obzir kriteriji propisani ovim zakonom.
100%

Mehanizmi zaštite

Pravna sredstva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku su: zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i tužba za pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.
100%

Zaštita prava na suđenje u razumnom roku

Zaštitu prava na suđenje u razumnom roku imaju stranka i umješač u parničnom i izvršnom postupku, stranka i zainteresovano lice u upravom sporu, optuženi, oštećeni i lice od kojeg je oduzeta imovinska korist u krivičnom postupku, te svaka druga stranka u sudskom postupku koji se vodi po zakonu Bosne i Hercegovine, koja smatra da Sud BiH nije u razumnom roku odlučio o njenom pravu ili obavezi, ili o optužbi za krivično djelo.

Najaktivniji parlamentarci
Šemsudin Mehmedović
Stranka: SDA
100%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 8
Dženan Đonlagić
Stranka: DF
100%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 2
Zlatko Miletić
Stranka: DF
100%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 2
Alma Čolo
Stranka: SDA
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Najneaktivniji parlamentarci
Denis Zvizdić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Predrag Kojović
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Denis Bećirović
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Safet Softić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Posljednji dodani zakoni

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju BiH
Glasovi za: 20 (44%), Glasovi protiv: 25 (56%)

Zakon o javnim nabavkama BiH
Glasovi za: 39 (98%), Glasovi protiv: 1 (2%)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH
Glasovi za: 17 (94%), Glasovi protiv: 1 (6%)

Prijedlog Amandmana II na Ustav Bosne i Hercegovine
Glasovi za: 174 (96%), Glasovi protiv: 7 (4%)

Najaktivniji zakoni
Sljedeći zakoni u proceduri