Izdvojeno

88%
12%

Kriteriji za imenovanje članova VTV

U VTV mogu biti imenovani samo tužioci sa najmanje 10 godina iskustva na tužilačkim poslovima.
100%

Kriteriji za imenovanje članova VSV-a

U VSV mogu biti imenovane samo sudije sa najmanje deset godina iskustva na sudijskim poslovima.
50%
50%

Razrješenje članova VSV-a od Parlamentarne skupštine BiH

U slučajevima predviđenim zakonom („ako ne obavlja svoje dužnosti na pravilan, djelotvoran ili nepristrasan način“ ili „kada počini djelo zbog kojeg ne zaslužuje da obavlja dužnost u Vijeću“), odluku o razrješenju dužnosti člana, predsjednika ili potpredsjednika Vijeća može donijeti Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH putem „ad hoc“ komisije koju čine četiri zastupnika, od kojih jedan mora biti iz redova opozicije, i tri člana koji su profesori sa pravnih fakulteta u BiH.
100%

Imovinski karton nositelja pravosudnih funkcija

Uvodi se obaveza transparentnog predočavanja podataka o imovinskom stanju članova Vijeća i njihove uže obitelji, kao i obaveza predočavanja promjena u imovinskom stanju sudija.

Istaknute teme Sve teme

88%
12%

Kriteriji za imenovanje članova VTV

U VTV mogu biti imenovani samo tužioci sa najmanje 10 godina iskustva na tužilačkim poslovima.
100%

Razrješenje članova VTV od strane Parlamentarne skupštine BiH

U slučajevima predviđenim zakonom („ako ne obavlja svoje dužnosti na pravilan, djelotvoran ili nepristrasan način“ ili „kada počini djelo zbog kojeg ne zaslužuje da obavlja dužnost u Vijeću“), odluku o razrješenju dužnosti člana, predsjednika ili potpredsjednika Vijeća može donijeti Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, putem ad hoc komisije koju čine četiri zastupnika, od kojih jedan mora biti iz redova opozicije i tri člana koji su profesori sa pravnih fakulteta u BiH.
100%

Imovinski karton nositelja pravosudnih funkcija

Uvodi se obaveza transparentnog predočavanja podataka o imovinskom stanju članova Vijeća i njihove uže obitelji, kao i obaveza predočavanja promjena u imovinskom stanju tužilaca.
100%

Imovinski karton nositelja pravosudnih funkcija

Uvodi se obaveza transparentnog predočavanja podataka o imovinskom stanju članova Vijeća i njihove uže obitelji, kao i obaveza predočavanja promjena u imovinskom stanju sudija.

Najaktivniji parlamentarci
Šemsudin Mehmedović
Stranka: SDA
100%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 7
Zlatko Miletić
Stranka: DF
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Denis Zvizdić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Denis Bećirović
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Najneaktivniji parlamentarci
Denis Zvizdić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Denis Bećirović
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Predrag Kojović
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Bakir Izetbegović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Posljednji dodani zakoni

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju BiH
Glasovi za: 20 (44%), Glasovi protiv: 25 (56%)

Zakon o javnim nabavkama BiH
Glasovi za: 39 (98%), Glasovi protiv: 1 (2%)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH
Glasovi za: 17 (94%), Glasovi protiv: 1 (6%)

Prijedlog Amandmana II na Ustav Bosne i Hercegovine
Glasovi za: 174 (96%), Glasovi protiv: 7 (4%)

Najaktivniji zakoni
Sljedeći zakoni u proceduri