Izdvojeno

Vijesti

Skupština građana BiH: da li može biti rješenje za smetnje u reformskim procesima u BiH?

Skupština građana je oblik demokratije sve više zastupljen u svijetu. U Bosni i Hercegovini je već uvedena u obliku Građanske skupštine u Mostaru, ali se sada prvi put uvodi na nivou cijele države. Plan je da građani i građanke na ovaj način izraze svoj stav o tome kako treba izmijeniti Ustav i izborno zakonodavstvo na način da se usklade sa međunarodnim i regionalnim propisima.

Vijesti

Aida Baručija o zakonu o zabrani negiranja genocida

Pitali smo sve parlamentarce/ke u državnom i entitetskim zakonodavnim tijelima o važnosti donošenja zakona o zabrani negiranja genocida, te da li oni lično, kao i njihova politička partija, podržavaju usvajanje ovakvog zakona.

Vijesti

Mirjana Marinković-Lepić o zakonu o zabrani negiranja genocida

Pitali smo sve parlamentarce/ke u državnom i entitetskim zakonodavnim tijelima o važnosti donošenja zakona o zabrani negiranja genocida, te da li oni lično, kao i njihova politička partija, podržavaju usvajanje ovakvog zakona.
67%
33%

Razrješenje članova VSV-a od Parlamentarne skupštine BiH

U slučajevima predviđenim zakonom („ako ne obavlja svoje dužnosti na pravilan, djelotvoran ili nepristrasan način“ ili „kada počini djelo zbog kojeg ne zaslužuje da obavlja dužnost u Vijeću“), odluku o razrješenju dužnosti člana, predsjednika ili potpredsjednika Vijeća može donijeti Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH putem „ad hoc“ komisije koju čine četiri zastupnika, od kojih jedan mora biti iz redova opozicije, i tri člana koji su profesori sa pravnih fakulteta u BiH.

Vijesti

Poslanik Damir Arnaut proslijedio općinama svoju inicijativu da se izmijene nazivi ulica nazvani po fašistima/apologetima

Inicijativom se traži zamjena imena ulica, trgova, parkova, škola i drugih javnih površina i ustanova koje trenutno nose nazive po osobama ili organizacijama koje su u nekom trenutku sarađivale, pripadale ili na drugi način djelovale na strani ili u koordinaciji s okupacijskim nacističkim ili fašističkim snagama u Drugom svjetskom ratu, odnosno javno ih podržavale ili opravdavale. Poslanik Arnaut ovom inicijativom traži da se imena ovih ulica, trgova i dr. zamijene imenima osoba iz Bosne i Hercegovine koje su priznate kao pravednici među narodima od Yad Vashem centra.

Istaknute teme Sve teme

95%
5%

Smanjenje plata

Osobama koje obavljaju funkcije u institucijama Bosne i Hercegovine moći će se umanjiti plata tokom mandata.
100%

Novčana naknada

Novčana naknada se priznaje u visini od 500 do 3.000 KM, a kod utvrđivanja visine naknade uzimaju se u obzir kriteriji propisani ovim zakonom.
100%

Mehanizmi zaštite

Pravna sredstva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku su: zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i tužba za pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.
100%

Zaštita prava na suđenje u razumnom roku

Zaštitu prava na suđenje u razumnom roku imaju stranka i umješač u parničnom i izvršnom postupku, stranka i zainteresovano lice u upravom sporu, optuženi, oštećeni i lice od kojeg je oduzeta imovinska korist u krivičnom postupku, te svaka druga stranka u sudskom postupku koji se vodi po zakonu Bosne i Hercegovine, koja smatra da Sud BiH nije u razumnom roku odlučio o njenom pravu ili obavezi, ili o optužbi za krivično djelo.

Najaktivniji parlamentarci
Šemsudin Mehmedović
Stranka: SDA
100%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 9
Zlatko Miletić
Stranka: DF
100%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 3
Dženan Đonlagić
Stranka: DF
100%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 2
Alma Čolo
Stranka: SDA
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Najneaktivniji parlamentarci
Denis Zvizdić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Nermin Nikšić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Zukan Helez
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Saša Magazinović
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Posljednji dodani zakoni

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju BiH
Glasovi za: 20 (44%), Glasovi protiv: 25 (56%)

Zakon o javnim nabavkama BiH
Glasovi za: 39 (98%), Glasovi protiv: 1 (2%)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH
Glasovi za: 18 (95%), Glasovi protiv: 1 (5%)

Prijedlog Amandmana II na Ustav Bosne i Hercegovine
Glasovi za: 175 (96%), Glasovi protiv: 7 (4%)

Najaktivniji zakoni
Sljedeći zakoni u proceduri