Istaknute teme Sve teme

96%
4%

Smanjenje plata

Osobama koje obavljaju funkcije u institucijama Bosne i Hercegovine moći će se umanjiti plata tokom mandata.
100%

Novčana naknada

Novčana naknada se priznaje u visini od 500 do 3.000 KM, a kod utvrđivanja visine naknade uzimaju se u obzir kriteriji propisani ovim zakonom.
100%

Mehanizmi zaštite

Pravna sredstva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku su: zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i tužba za pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.
100%

Zaštita prava na suđenje u razumnom roku

Zaštitu prava na suđenje u razumnom roku imaju stranka i umješač u parničnom i izvršnom postupku, stranka i zainteresovano lice u upravom sporu, optuženi, oštećeni i lice od kojeg je oduzeta imovinska korist u krivičnom postupku, te svaka druga stranka u sudskom postupku koji se vodi po zakonu Bosne i Hercegovine, koja smatra da Sud BiH nije u razumnom roku odlučio o njenom pravu ili obavezi, ili o optužbi za krivično djelo.

Najaktivniji parlamentarci
Šemsudin Mehmedović
Stranka: SDA
100%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 4
Aida Baručija
Stranka: BHI - FK
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Zlatko Miletić
Stranka: ZNG
50%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 2
Ermina Salkičević-Dizdarević
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Najneaktivniji parlamentarci
Ermina Salkičević-Dizdarević
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Saša Magazinović
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Sanja Vulić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Marina Pendeš
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Posljednji dodani zakoni

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju BiH
Glasovi za: 20 (44%), Glasovi protiv: 25 (56%)

Zakon o javnim nabavkama BiH
Glasovi za: 39 (98%), Glasovi protiv: 1 (2%)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH
Glasovi za: 20 (95%), Glasovi protiv: 1 (5%)

Prijedlog Amandmana II na Ustav Bosne i Hercegovine
Glasovi za: 180 (96%), Glasovi protiv: 7 (4%)

Najaktivniji zakoni
Sljedeći zakoni u proceduri