Predstavljena online platforma za uspostavljanje direktne komunikacije građana/ki sa načelnikom i Općinskim vijećem Novo Sarajevo

Udruženje građana “Zašto ne“ i web platforma javnarasprava.ba predstavili pilot-platformu Javna rasprava Lokal, 31. 03. 2021. godine.

Pres-konferencija, u okviru koje je održana i prezentacija nove web platforme Javna rasprava Lokal i svečano potpisivanje Memoranduma o međusobnoj saradnji Udruženja građana “Zašto ne” sa načelnikom Općine Novo Sarajevo Hasanom Tanovićem, održana je 31. 3. 2021. u Hotelu Europa. 


Ovaj projekat pokrenut je sa ciljem da se ukaže na važnost učešća javnosti u radu lokalnih vlasti te kako bi se omogućilo aktivno učešće svih zainteresovanih strana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou. Građani/ke moraju biti upoznati sa tim šta radi općina, a ova platforma će im omogućiti pregledniji uvid u rad načelnika i vijećnika/ca. 


S druge strane, od ove platforme korist će imati i sama općina (načelnik i vijećnici/e), jer mogu djelovati brže i na način na koji to građani/ke općine žele, posebno u novonastalim uslovima pandemije, kada se obavezne javne rasprave i javne konsultacije ne mogu adekvatno provoditi. 


“Javna rasprava Lokal nastavak je uspješne priče platforme javnarasprava.ba, koja od 2015. godine omogućava građanima i građankama direktnu komunikaciju sa parlamentarcima i parlamentarkama, kao i praćenje aktivnosti i rada zakonodavne vlasti na državnom i entitetskim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, a sve sa ciljem približavanja zakonodavnog procesa građanima/kama. Ovo je pilot-projekat uspostave ovakve platforme na općinskom nivou. Ova platforma pružit će građanima/kama do sada najkompletniji uvid u rad općinske administracije i biti alat za otvorenu komunikaciju između općine i građana/ki" kazala je koordinatorica projekta Selma Ašćerić.


Javna rasprava Lokal omogućit će građanima/kama bolje razumijevanje propisa, materijala za sjednice općinskih vijeća, načina donošenja odluka i načina na koji građani/ke direktno mogu učestvovati u procesima donošenja odluka, pokretanja inicijativa u svojoj lokalnoj zajednici i sl. Nadalje, na jednom mjestu bit će dostupne sve vijesti u vezi sa načelnikom općine, općinskim vijećem i drugim značajnim akterima za općinu. Konačno, korisnici/e platforme bit će u mogućnosti da saznaju koji su vijećnici/e najaktivniji/e, koji najneaktivniji/e, kao i da načelniku i općinskom vijeću postavljaju direktna pitanja.


Govoreći o važnosti online povezivanja i direktne komunikacije načelnika sa građanima/kama, Hasan Tanović, načelnik Općine Novo Sarajevo, rekao je:


“Danas smo ovdje da potpišemo sporazum o saradnji sa U.G. “Zašto ne” i projektom Javna rasprava Lokal. Općina Novo Sarajevo je prva općina koja se javila na poziv na saradnju upućen od U.G. “Zašto ne”. Želja nam je da omogućimo što bolji rad i Općinskog vijeća i mene kao načelnika, a na način da građanima približimo sve naše aktivnosti i ono što radimo. Jako nam je bitno da ova platforma zaživi i plan je da u realizaciju krenemo što prije - nadamo se na zadovoljstvo svih nas - i nas kao općinske administracije, i građana - zbog kojih smo svi tu.”


Predsjedavajući Općinskog vijeća Novo Sarajevo Robert Pleše istakao je da će korištenje novih tehnologija pomoći u radu Općinskog vijeća.


“Drago mi je da se jedan ovakav projekat pokrenuo te da ćemo imati bolju komunikaciju sa građanima, odnosno dobiti puno više informacija, prije svega, sa terena, a samim time da ćemo moći kroz inicijative i prijedloge u budžet i na niz drugih načina to pretočiti u stvarne projekte i stvarne realizacije. Kao što znate, veoma je veliki problem, posebno sada u periodu pandemije, da se dobiju adekvatne informacije; ljudi su otuđeni i sve se više otuđuju, te nemamo neki veliki broj ljudi koji dolaze na javne rasprave, kao što je to ranije bio slučaj. Stoga mislim da ćemo na ovaj način doprijeti do većeg broja građana i imati adekvatne informacije sa terena” rekao je Pleše.


Udruženje građana "Zašto ne" osnovano je 2001. godine kao omladinska organizacija s ciljem rada na demilitarizaciji u Bosni i Hercegovini i uspostavljanju prava na prigovor savjesti, ali s vremenom se misija organizacije proširila. Organizacija "Zašto ne" sada je prepoznatljiva po svom radu na promicanju odgovornosti i transparentnosti vlasti, kao i uvođenju i korištenju novih tehnologija za uključivanje građana/ki i donositelja/ki odluka u procese donošenja odluka.


UG "Zašto ne" pionir je i lider u praćenju obećanja, provjeri činjenica i promicanju političke odgovornosti u BiH i regiji. "Zašto ne" je regionalni lider u razotkrivanju dezinformacija i mapiranju izvora dezinformacija, a Istinomjer (www.istinomjer.ba) i Raskrinkavanje (www.raskrinkavanje.ba) jedine su platforme za provjeru činjenica u Bosni i Hercegovini koje je verificirala Međunarodna mreža za provjeru činjenica (IFCN) (https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/). Mjerenje otvorenosti institucija svih grana vlasti i poticanje i olakšavanje građanskog sudjelovanja u procesu donošenja odluka, kao i omogućavanje direktne komunikacije građana/ki i parlamentaraca/ki o zakonima o kojima se trenutno raspravlja - u fokusu je projekata Javna rasprava (www.javnarasprava.ba) i Regionalni indeks otvorenosti (http://opennessindex.actionsee.org).


Više o organizaciji i našim projektima možete pročitati OVDJE.


Supported by: