Općina Travnik: Pristupanje platformi Javna rasprava Lokal bit će još jedan u nizu koraka otvaranja prema građanima/kama

Predstavnici/ce UG “Zašto ne” održali su 19. jula 2021. godine sastanak s načelnikom Općine Travnik Kenanom Dautovićem. Sastanku su prisustvovali i Suada Karajko, stručna savjetnica za informisanje i odnose s javnošću, te komunikolog Faris Hafizadić. Na sastanku je prezentovan način rada platforme Javna rasprava Lokal, a jedna od glavnih tema bila je važnost uvođenja IT inovacija i elektronskog načina rada i poslovanja u javnom sektoru.

Općina Travnik je proteklih mjeseci intenzivno radila na modernizaciji službene web stranice i transparentnosti rada. Najveća pažnja, kako je pojasnio načelnik Dautović, posvećena je kampanji “Prepoznajmo, imenujmo i spriječimo korupciju”. S tim u vezi, oformljen je Tim za prevenciju i sprečavanje korupcije Općine Travnik i donesen dvogodišnji Akcioni plan prevencije korupcije. Formirano je i radno tijelo kao pomoćno tijelo načelnika Općine, koje ima zadatak da prima prijave i mišljenja o koruptivnim pojavama u Općini Travnik, koje mu upute pravne i fizičke osobe. 

Pristupanje platformi Javna rasprava Lokal bit će još jedan u nizu koraka otvaranja prema građanima/kama.


U narednim danima bit će potpisan memorandum o međusobnoj saradnji, kojim je definisana  implementacija projekta Javna rasprava Lokal, nakon čega će stanovnici/ce općine Travnik putem ove platforme moći direktno komunicirati s načelnikom i vijećnicima/cama.


Podsjećamo, Javna rasprava Lokal nastavak je uspješne priče platforme javnarasprava.ba, koja za cilj ima promicanje upotrebe tehnologije u svrhu poboljšanja demokratskih procesa na lokalnom nivou.


Udruženje građana “Zašto ne” pokrenulo je u aprilu ove godine web platformu Javna rasprava Lokal s ciljem poboljšanja dvosmjerne komunikacije između građana/ki i donosioca odluka na lokalnom nivou. Cilj ove platforme je informisanje građana/ki o nadležnostima i aktivnostima načelnika i općinskih vijeća te promovisanje transparentnosti, odgovornosti i otvorenosti u njihovom radu.


Javna rasprava Lokal omogućava građanima/kama bolje razumijevanje propisa, materijala za sjednice općinskih vijeća, načina donošenja odluka i načina na koji direktno mogu učestvovati u procesima donošenja odluka, pokretanja inicijativa u svojoj lokalnoj zajednici i sl. Nadalje, na jednom mjestu bit će dostupne sve vijesti u vezi s načelnikom općine, općinskim vijećem i drugim značajnim akterima za općinu. Konačno, korisnici/e platforme su u mogućnosti da saznaju koji su vijećnici/e najaktivniji/e, kao i da načelniku i općinskom vijeću postavljaju direktna pitanja. Ovaj projekat pokrenut je s ciljem da se ukaže na važnost učešća javnosti u radu lokalnih vlasti te kako bi se omogućilo aktivno učešće svih zainteresovanih strana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou. Građani/ke moraju biti upoznati s tim šta radi općina, a ova platforma će im omogućiti pregledniji uvid u rad načelnika i vijećnika/ca.


Dodatno, Javna rasprava Lokal je poziv svim općinama i gradovima da povećaju otvorenost i javnost svoga rada, s obzirom na to da, prema dosadašnjim istraživanjima, Bosna i Hercegovina mora učiniti dodatne napore na ovom polju ako želi postati članica Evropske unije. S druge strane, od ove platforme korist će imati i sama općina (načelnik i vijećnici/e), jer može djelovati brže i na način na koji to građani/ke općine žele, pogotovo u novonastalim uslovima pandemije kada se obavezne javne rasprave i javne konsultacije ne mogu adekvatno provoditi.