Parlametar BiH - alat za praćenje rada Parlamentarne skupštine BiH

Udruženje građana “Zašto ne“, u saradnji sa slovenačkim institutom “Danes je nov dan“, razvilo je napredni alat pomoću kojeg se vrlo jednostavno možete informisati o radu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH). Riječ je o web stranici Parlametar. Cilj ove stranice je da cjelokupan proces donošenja odluka u najvažnijem zakonodavnom tijelu u BiH učini transparentnijim, kako bi zainteresovana javnost - građani/ke, novinari/ke, istraživači/ce, naučnici/e, političari/ke, ali i građani/ke - imali/e bolji uvid u to kako se donose odluke u njihovo ime.

Podaci koji se nalaze na Parlameteru preuzimaju se sa stranice PSBiH, te se potom prezentuju na pregledan način i uz opciju jednostavnog preuzimanja i dijeljenja - kako sadržaja, tako i gotovih vizuelnih materijala. U samo par klikova dobijate uvid u cjelokupnu historiju aktivnosti za bilo kojeg izabranog poslanika/cu i delegata/kinju, uz podatke o tome da li su i kako glasali, za šta su se zalagali, te protiv čega su istupali. Pored toga, Parlameter nudi transkripte svih rasprava u oba doma PSBiH, podatke o poslaničkim i delegatskim pitanjima, te prisustvu na sjednicama. Konačno, moguća je i usporedba glasanja po strankama, pretraživanje nesložnosti unutar klubova poslanika/ca i/ili delegata/kinja, kao i istražiti ko najviše govori o određenoj temi.

Pretraživanje je moguće prema različitim kriterijima: zakonima, sjednicama, strankama, parlamentarnim klubovima. Svaki poslanik/ca i delegat/kinja imaju svoj “profil”, odnosno info-stranicu sa osnovnim podacima (ime i prezime, dob, obrazovanje, stranačka pripadnost, broj glasova, izborna jedinica, broj mandata, da li on/a posjeduju društvene mreže, koje su im posljednje aktivnosti, grafikon prisutnosti glasanjima, te poslanička/delegatska pitanja koja je uputio/la). Parlameter nudi i podatke o tome kakva je raznolikost vokabulara za poslanike/ce, delegate/kinje i klubove, pregled glasanja, za šta se najviše/najmanje glasalo jednako, koje su riječi korištene, broj izgovorenih riječi, broj govora na sjednicama i politički kompas. Unosom ključne riječi, korisnici/e mogu i sami generisati popis govora u kojima je spomenuta određena (ključna) riječ, kako je korištena kroz vrijeme, kao i popis poslanika/ca, delegata/kinja i klubova koji su je najčešće koristili.

Zahvaljujući lako dostupnim podacima koji se redovno ažuriraju, Parlameter omogućava građanima/kama, novinarima/kama, istraživačima/cama i naučnicima/ama da imaju više vremena za kvalitetnu interpretaciju i analizu parlamentarnih podataka. Rezultat je i veća vidljivost poslanika/ca i delegata/kinja te transparentnost njihovog djelovanja, a samim time i podizanje nivoa odgovornosti prema funkcijama koje obnašaju.

U.G. "Zašto ne” bavi se stvaranjem sigurnog, zdravog, aktivnog, efikasnog i odgovornog bh. društva u cjelini kako u smislu predstavnika/ca vlasti, tako i u smislu građana/ki i civilnog društva, a sve kroz promociju i uspostavu mehanizama političke odgovornosti, jačanje i izgradnju građanskog aktivizma te korištenje novih medija i tehnologija. 

Finansijsku podršku osigurao je National Endowment for Democracy (NED).