Aida Baručija o zakonu o zabrani negiranja genocida

Pitali smo sve parlamentarce/ke u državnom i entitetskim zakonodavnim tijelima o važnosti donošenja zakona o zabrani negiranja genocida, te da li oni lično, kao i njihova politička partija, podržavaju usvajanje ovakvog zakona.

Proteklih dana Javna rasprava je na sve službene i dostupne e-mail adrese državnih i entitetskih parlamentaraca poslala upit o jednoj od trenutno najaktuelnijih političkih tema, a to je usvajanje zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja genocida, holokausta, zločina protiv čovječnosti ili ratnih zločina. Odgovore na naš upit dobili smo od nekoliko zastupnika/ca. 

Zastupnica Nezavisnog bloka u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH  Aida Baručija smatra da bi u Bosni i Hercegovini trebalo pravno urediti zabranu negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja genocida, holokausta, zločina protiv čovječnosti ili ratnih zločina. Na pitanje da li lično planira u Parlamentarnoj skupštini BiH pokrenuti pitanje usvajanja takvog zakona, odgovorila je “možda”, ali je naglasila da će predstavnici/e njene političke stranke glasati za donošenje takvog zakona ukoliko im bude ponuđen na glasanje.

javnarasprava.ba: Prema Vašem mišljenju, koji je razlog zbog kojeg Bosna i Hercegovina još uvijek nema takav zakon? Molimo Vas da obrazložite.

Aida Baručija: Nema dovoljno političke volje, kao ni konsenzusa vladajućih političkih opcija!

javnarasprava.ba: Prema Vašem mišljenju, zašto je u BiH bitno zakonski urediti zabranu negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja genocida, holokausta, zločina protiv čovječnosti ili ratnih zločina? Molimo Vas da obrazložite.

Aida Baručija: Odnos prema prošlosti treba da bude ispravno shvaćen od svih u Bosni i Hercegovini i regionu. Nažalost, danas i u BiH i u regionu imamo problem s politikama i elitama koje ne žele da poštuju presude Haškog tribunala, kao ni presude Međunarodnog suda pravde. Jako je važno da BiH dobije zakon o zabrani negiranja genocida, koji je mnogo puta do sada odbačen u Parlamentarnoj skupštini. To je minimum koji treba uraditi prema žrtvama i minimum koji trebamo uraditi zbog svih nas. Nažalost, političke snage koje negiraju genocide i veličaju ratne zločince ne dozvoljavaju da se to uradi u Parlamentarnoj skupštini BiH. Kao i u odgovoru na prethodno pitanje, i ovdje važi upravo isto - nema dovoljno političke volje! Visoki predstavnik je to trebao uraditi do sada, iskreno se nadam da će međunarodna zajednica preko novog visokog predstavnika nametnuti pomenuti zakon!


Opširnije o ovoj temi možete pročitati u našoj analizi “Zašto BiH još uvijek nema zakon o zabrani negiranja genocida i kako bi taj zakon trebao izgledati?”

(javnarasprava.ba)