Mirjana Marinković-Lepić o zakonu o zabrani negiranja genocida

Pitali smo sve parlamentarce/ke u državnom i entitetskim zakonodavnim tijelima o važnosti donošenja zakona o zabrani negiranja genocida, te da li oni lično, kao i njihova politička partija, podržavaju usvajanje ovakvog zakona.

Proteklih dana, Javna rasprava je na sve službene i dostupne e-mail adrese državnih i entitetskih parlamentaraca poslala upit o jednoj od trenutno najaktuelnijih političkih tema, a to je usvajanje zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja genocida, holokausta, zločina protiv čovječnosti ili ratnih zločina. Odgovore na naš upit dobili smo od nekoliko zastupnika/ca. 

Delegatkinja Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mirjana Marinković-Lepić istakla je da je potrebno pravno urediti zabranu negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja genocida, holokausta, zločina protiv čovječnosti ili ratnih zločina. Potvrdan odgovor dala je na pitanje da li će predstavnici/ce njene političke partije glasati za donošenje takvog zakona ukoliko im bude ponuđen na glasanje, dok je iskazala da će možda lično pokrenuti pitanje usvajanja takvog zakona u Parlamentarnoj skupštini BiH. 

javnarasprava.ba: Prema Vašem mišljenju, koji je razlog zbog kojeg Bosna i Hercegovina još uvijek nema takav zakon? Molimo Vas da obrazložite.

Mirjana Marinković-Lepić: Stalno negiranje genocida od poslanika i delegata iz Republike Srpske u PSBIH (i pozicija i opozicija), veličanje ratnih zločinaca, nepriznavanje presuda Međunarodnog suda, te stalno spinovanje da bi to značilo obilježavanje srpskog naroda kao genocidnog. 

javnarasprava.ba: Prema Vašem mišljenju, zašto je u BiH bitno zakonski urediti zabranu negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja genocida, holokausta, zločina protiv čovječnosti ili ratnih zločina? Molimo Vas da obrazložite.

Mirjana Marinković-Lepić: Da bi se tome konačno stalo na put i počelo kažnjavati, što bi bila pravda za žrtve, ali i satisfakcija za preživjele članove njihovih porodica. Time bi se krenulo na put ka pomirenju i okretanju prema budućnosti. Ova tema se neprestano zloupotrebljava u dnevnopolitičke svrhe, služi kao tema za predizborne kampanje i stalno održavanje tenzija, umjesto stišavanja huškačkih strasti. 

Opširnije o ovoj temi možete pročitati u našoj analizi “Zašto BiH još uvijek nema zakon o zabrani negiranja genocida i kako bi taj zakon trebao izgledati?”

(Javnarasprava.ba)