Da li će se održati zakazana 25. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine?

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PD PSBiH) zakazao je 25. redovnu sjednicu, koja bi se trebala održati 14.12.2021. godine, s početkom u 12 sati. Podsjećamo, predstavnici/e iz Republike Srpske započeli/e su blokadu svih državnih institucija, uključujući i institucije zakonodavne vlasti, 25.7.2021. godine, nakon što je tadašnji visoki predstavnik Valentin Inzko nametnuo dopune Krivičnom zakonu BiH, kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.

U mandatnom periodu 2014-2018, to jeste u posljednja 34 mjeseca, PSBiH je u tzv. blokadama punih 17 mjeseci, što je rezultiralo održavanjem ukupno 61 sjednice u oba doma PSBiH.

Jedan od važnijih problema sa kojima se BiH trenutno suočava su i e-certifikati o vakcinaciji sa QR kodom, priznati od Evropske unije, a o čemu bi se, između ostalog, trebalo raspravljati u institucijama izvršne i zakonodavne vlasti BiH.

Iako je sjednica PD PSBiH najavljena tri sedmice unaprijed, zastupnici/e iz Republike Srpske, izuzev Adila Osmanovića, već su najavili/e nedolazak na sjednicu. 

Za 25. redovnu sjednicu predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje Zapisnika 24. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;

2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;

3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanik Damir Arnaut, broj: 01-02-1-1904/21 od 14.10.2021. (prvo čitanje);

4. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2020. godinu, podnosilac: Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01,02-04-1-1412/21 od 8.7.2021;

5. Specijalni izvještaj o efikasnosti zakonskih rješenja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-37-1-1808/21 od 30.9.2021;

6. Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2019. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-16-1-2070/21 od 15.11.2021;

7. Razmatranje inicijative poslanika Damira Arnauta, kojom se nalaže Ministarstvu civilnih poslova BiH da u roku od 14 dana od dana usvajanja ove inicijative uspostavi postupak i otpočne proces izdavanja jedinstvenih COVID-19 certifikata s QR kodom, s ciljem njihovog korištenja van Bosne i Hercegovine, na jedan od dva sljedeća načina: 1. izdavanje takvih certifikata od samog ministarstva, na osnovu potvrda o vakcinisanju/prebolovanom COVID-u, koje Ministarstvo pribavi od nadležnih entitetskih, kantonalnih i organa Brčko distrikta, odnosno potvrda navedenih nadležnih organa koje građani sami dostave Ministarstvu, 2. kreiranje i dostavljanje navedenim nadležnim organima jedinstvenog obrasca za izdavanje takvih certifikata od tih organa, broj: 01-50-1-1797/21 od 28.9.2021;

8. Razmatranje inicijative poslanika Saše Magazinovića, kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od tri mjeseca u parlamentarnu proceduru dostavi zakonsko rješenje kojim se uvodi obavezan ljekarski pregled za izabrane i imenovane zvaničnike u institucijama Bosne i Hercegovine, koji podrazumijeva posebno testiranje mentalno-psihološke sposobnosti za obavljanje javnih funkcija, kao i testiranje na psihoaktivne supstance, broj: 01-50-1-1925/21 od 19.10.2021;

9. Razmatranje inicijative poslanica Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije, kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije za period 2020-2024. i Akcioni plan za provođenje Strategije 2020-2024, broj: 01-50-1-1971/21 od 27.10. 2021;

10. Razmatranje inicijative poslanica Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije, kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana u zakonodavnu proceduru dostavi zakon o državnoj imovini, broj: 01-50-1-1972/21 od 27.10.2021;

11. Razmatranje inicijative poslanica Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije, kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 90 dana okonča proces usklađivanja zakonodavstva iz oblasti zaštite ličnih podataka s novousvojenim propisima Evropske unije, broj: 01-50-1-1973/21 od 27.10.2021.

Izvor: Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine