Nedžad Koldžo: Mislim da je vrijeme da svi shvate da načelnik nije neko ko ima čarobni štapić

U narednom periodu portal Javna rasprava objavit će serijal razgovora sa kandidatima za čelnike/ce općina i gradova na Lokalnim izborima 2020. Sa Nedžadom Koldžom razgovarali smo o njegovom dosadašnjem radu i novom predizbornom programu.

javnarasprava.ba: Da li ste zadovoljni svojim minulim radom? Koji su to projekti (odluke) za koje smatrate da su vaši najveći uspjesi?

Nedžad Koldžo: U mom mandatu realizovano je više od 1500 projekata, tako da slobodno mogu reći da sam izuzetno zadovoljan svojim radom, a pogotovo imajući u vidu da je većina tih projekata kandidovana na osnovu inicijativa građana, čime smo na taj način većim dijelom i  rješavali njihove probleme.

Svaki realizovani projekat u određenoj oblasti se može smatrati uspjehom, a možda je s obzirom na visinu investicija potrebno spomenuti neke od njih poput izgradnje Sportske dvorane Novo Sarajevo i uspostave sportskog kompleksa na Grbavici, zatim gradnje ambulanti i mjesnih zajednica, uspostave centara za zdravo starenje, gradnje kružnih tokova koji su ubrzali saobraćaj, izgradnje Južne longitudinale, a posebno mi je drag projekat uspostave Dječije kuće koja je u potpunosti promijenila način pristupa provođenja slobodnog vremena i vanškolskih aktivnosti naših najmlađih sugrađana. Tu je, naravno i čitav niz drugih infrastrukturnih i komunalnih projekata koji su realizirani u prethodnom periodu.

javnarasprava.ba: Da li smatrate da su vaši protukandidati na predstojećim Lokalnim izborima 2020. godine dostojni oponenti, sudeći prema programima koje nude?

Nedžad Koldžo: Da budem iskren još ni jedan realan program nisam imao priliku da vidim i ono što mi je opšti utisak je da neki od protukandidata ne znaju ni za šta su se kandidovali, barem se to vidi iz njihovih izjava jer uglavnom govore o stvarima koje se ne mogu dovesti u vezu sa nadležnostima jedinica lokalne samouprave.

Mislim da je vrijeme da svi shvate da načelnik nije neko ko ima čarobni štapić i da sve što nekom padne na pamet može na takav način rješavati.

javnarasprava.ba: Općinska administracija na čelu sa vama proteklih godina imala je dobre rezultate prema mjerenjima otvorenosti i transparentnosti. Da li imate u planu i dodatnu modernizaciju/reorganizaciju rada?

Nedžad Koldžo: Izuzetno mi gode sva priznanja koja smo dobili u prethodnim godinama, a svakako rad na transparentnosti i otvorenosti je nešto na čemu uvijek insistiram. Ovo se i potvrdilo u dosadašnjoj praksi, kako kroz ovu, tako i kroz druge nagrade koje smo dobivali poput „Bikon šeme“ (Beacon Scheme) nagrade dodijeljene za transparentnost u postupku donošenja budžeta što je jedan od najvažnijih zadataka administracije.

Ono što je važno naglasiti je da i pored ovih nagrada koje smo dobili, mi već radimo na povećanju transparentnosti. Ove godine smo uveli i elektronski sistem upravljanja dokumentima (DMS), a za potpuni prelazak na ovaj sistem rada nam je još potrebno da na državnom nivou bude donesen Zakon o elektronskom potpisu. Ono što ćemo svakako raditi u narednom periodu je da opravdamo ovaj stepen otvorenosti i da ga još više unaprijedimo, te da u punom smislu i dalje budemo servis svakom od naših sugrađana.

javnarasprava.ba: Da li ste zadovoljni saradnjom i odnosom viših nivoa vlasti spram vaše općine?

Nedžad Koldžo: Nekada zaista mogu reći da mogu biti zadovoljan saradnjom sa višim nivoima vlasti, ali vrlo često postoje mnogi nesporazumi koji proizilaze iz nepostojanja Zakona o principima lokalne samouprave na nivou Kantona Sarajevo i nepotpune primjene Federalnog zakona o principima lokalne samouprave što u nezgodan položaj stavlja i Općinu Novo Sarajevo i veliki broj drugih općina.

Iskreno se nadam da će se proces donošenja ovog Zakona na nivou Kantona intenzivirati, a mislim da neki od projekata koji su nagovješteni od stane viših nivoa upravo idu u tom smjeru da se uspostavi bolja saradnja viših nivoa prema nižim nivoima vlasti. Želja i moj cilj je da mi sa nivoa lokalnih zajednica ne budemo neko ko moli više nivoe vlasti da se uključe u rješavanje problema nego da to bude zajednički posao i da viši organi treba da imaju više razumijevanja za one probleme koji tište nas u lokalnim zajednicama, a nismo u stanju sami da ih riješimo upravo zbog podijeljenosti nadležnosti.

javnarasprava.ba: Koji su po vama najbolji mehanizmi za uključivanje jedinica lokalne samouprave i stvoranje partnerstva sa višim nivoima vlasti, kako u procesu pregovora sa EU, tako i u procesu planiranja i privlačenja EU sredstava? 

Nedžad Koldžo: Vrlo teško je nekad višim nivoima, pogotovo Federalnim, predstaviti interese lokalnih zajednica iz tog razloga što Vlada FBiH nije dimenzionisana  za takvu vrstu problematike. Mi smo putem Saveza općina i gradova FBiH davali prijedlog da se u okviru Zakona o Vladi predvidi obavezno formiranje Ministarstva za lokalnu samoupravu kao što to imaju zemlje u okruženju, koje bi se brinulo o zajedničkim interesima svih jedinica lokane samouprave i koordiniralo naš zajednički rad na ostvarivanju svih onih stvari koje predstavljaju saradnju, a u interesu svih naših građana.

javnarasprava.ba: Zašto bi građani/ke opet trebali vama dati povjerenje na predstojećim izborima? Možete li nam ekskluzivno otkriti na čemu ćete bazirati vaš program, podjeliti s nama neka obećanja?

Nedžad Koldžo: U svojoj kampanji sam više puta naglašavao da iza mojih riječi stoje vidljiva djela i to je ono što smatram svojom najvećom vrijednošću. To je ujedno i dokaz da nisam ni populista ni neko ko obećava nešto što ne znam kako da realizujem. Nisam ni neko ko, iz političkih razloga, daje bilo kakva lažna ili nerealna obećanja.

Mislim da moj dosadašnji rad dokazuje i pokazuje da sve što sam uradio, uradio sam u cilju ostvarivanja opšteg dobra za naše Novo Sarajevo i zato smatram da imam puno moralno pravo da kažem građanima da glasaju za mene, jer to je način da i dalje zajedno napredujemo i kao i do sada radimo na onome što se zove rješavanje naših problema.

Moja obaveza je da i dalje radim na realizaciji projekata i ostvarivanju ciljeva sadržanih u Strategiji razvoja Općine, a koji su velikim dijelom sadržani u mom programu „10 + 10“.

Program „10 + 10“ sadrži upravo deset velikih programa i projekata koji su proistekli iz Strategije razvoja Općine, dok drugih deset programa predstavljaju kontinuirane aktivnosti koje su već započete, a uglavnom imaju socijalni, kulturni i sportski karakter.

S obzirom na vrijeme i situaciju u kojoj se nalazimo, te činjenicu da su građani naš prvi prioritet i u narednom periodu  ćemo nastaviti sa pružanjem pomoći najugroženijim kategorijama našeg društva u prevazilaženju posljedica pandemije.

Predizborni program "10 plus 10" Nedžada Koldže za Lokalne izbore 2020 možete pročitati OVDJE.

(javnarasprava.ba)