Amir Fazlić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija

Amir Fazlić rođen je 2. januara 1963. godine u Gradačcu. Po nacionalnosti je bošnjak, a stranka kojoj pripada je SDA. Zvanje diplomiranog inžinjera tehnologa stiče završavajući Tehnološki fakultet u Tuzli od 1983. do 1988. Posjeduje magisterij i doktorat iz oblasti hemijskih tehnologija.  
Radno iskustvo:
- Predsjedavajući Skupštine Tuzlanskog kantona do 2010. godine;
- Predsjedavajući Općinskog vijeća Gradačac do 2002. godine;
- Načelnik Općine Gradačac od 1996. do 2000. godine;
- Diplomirani inžinjer tehnolog do 1992.

Izborna jedinica
Pozicija
Delegat u Domu naroda BiH