Dušanka Majkić

Ovo je profil iz mandata (2018)

0%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 0
Stranka
SNSD
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija

Dušanka Majkić rođena je 24. jula 1952. godine u Tesliću. Svoje osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završava u Tesliću, dok Višu Ekonomsko-komercijalnu školu i Fakultet poslovne ekonomije završava u Banja Luci. Savezu nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) pristupa 1998. godine. Od tada je i članica Izvršnog i Glavnog odbora ove stranke. Nakon završetka više škole Majkić radi u Odjelu za vanjsku trgovinu banjalučke kompanije „Čajevec“. Tokom rata postaje pomoćnica direktora u preduzeću „Govorne tehnologije“ u sklopu „Čajevca“, a potom i direktorica. Ona je 2000. godine postala direktorica privatnog preduzeća „Logos-tel“ iz Banje Luke, a četiri godine kasnije napušta firmu i postaje poslanik. Prvi put se okušala na izborima 2000. godine za Narodnu skupštinu Republike Srpske (RS), ali nije izabrana. Ni dvije godine kasnije nije osvojila dovoljan broj glasova za mandat u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH). Ipak, u decembru 2004. godine Majkić ulazi u ovaj dom umjesto stranačkog kolege Nikole Kragulja koji je otišao na drugu funkciju. Poslanica SNSD-a ni na izborima 2006. godine nije uspjela direktno ući u Predstavnički dom PS BiH. Međutim, Stranka je postavlja za delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, a potom i u rukovodstvo ovog doma. Poslanički mandat u Predstavničkom domu PS BiH konačno osvaja 2010. godine, a 2014. je potvrdila svoje mjesto u ovom zakonodavnom tijelu. U februaru 2019. godine je delegirana u Dom naroda Parlamenta BiH. Majkić ima dva sina - Dejana i Ognjena.

Izborna jedinica
Pozicija
Delegatkinja u Domu naroda BiH

Pitanje: Zašto ne postoji Strategija za stručno osposobljavanje mladih na državnom nivou? Da li postoji mogućnost donošenja takve strategije, kojom bi se omogućilo sticanje kvalifikacija i same prakse za mlade?

Pitanje postavljeno: 28.10.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Zašto još uvijek nije utemeljen vrhovni sud na državnom nivou Bosne i Hercegovine, koji je ujedno i jedan od 14 kriterija za sticanje kandidatskog statusa za ulazak u Evropsku uniju?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Da li postoji potencijal za neki nacrt zakona o klimatskim promjenama u Bosni i Hercegovini?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Koliko je moguća direktna i bolja suradnja između Parlamenta BiH i univerziteta širom Bosne i Hercegovine, sa ciljem redovnijih posjeta studenata sa fakulteta političkih nauka, prava i drugih srodnih oblasti?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Da li će se inicirati i izraditi propis za jednake mogućnosti pri zapošljavanju?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Stranica 2 od 3