Asim Sarajlić

Ovo je profil iz mandata (2018)

0%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija

Asim Sarajlić je rođen 3. oktobra 1975. godine u Vogošći. U toj sarajevskoj prigradskoj općini živi sa suprugom Eminom, kćerkom Esmom i sinom Ibrahimom. Diplomirao je 2001. godine na Odsjeku za odbranu i sigurnost Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Na tom fakultetu je upisao i postdiplomski studij od kojeg je nakon četiri položena ispita odustao. U Stranku demokratske akcije (SDA) se učlanio 1990. godine kao petnaestogodišnjak, a danas je njen potpredsjednik. Početkom januara 2003. godine zapošljava se u Hotelima Ilidža d.d. Sarajevo na poziciju glavnog hotelskog inspektora i menadžer-direktora. Ovaj posao je obavljao do kraja oktobra 2004. godine, kada je na lokalnim izborima izabran za načelnika Općine Vogošća. Drugi mandat načelnika Općine dobio je četiri godine kasnije. Općinsku funkciju napušta u pola mandata, jer je 2010. godine izabran u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Na općim izborima 2014. godine obnovio je mandat U Državnom parlamentu. U februaru 2019. godine izabran je za delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Izborna jedinica
Pozicija
Delegat u Domu naroda BiH

Pitanje: Kada ćete smanjiti porez na osnovne životne namirnice, npr. hranu, na 7%, kao što to rade zemlje Evropske unije?

Pitanje postavljeno: 28.10.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Zašto Bosna i Hercegovina još uvijek nema zakon o zaštiti životinja koje se uzgajaju radi proizvodnje krzna?

Pitanje postavljeno: 28.10.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja

Pitanje: Da li su iznosi novčanih kazni koje se mogu izreći političkim subjektima, njihovim kandidatima i odgovornim osobama, zaposlenim ili angažovanim u izbornoj administraciji, kao i članovima biračkog odbora, previsoki? Trebaju li biti viši?

Pitanje postavljeno: 28.07.2022  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Pitanje: Smatrate li da će ove odredbe dovesti do transparentnijeg izbornog procesa?

Pitanje postavljeno: 28.07.2022  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima