Asim Sarajlić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija

Asim Sarajlić je rođen 3. oktobra 1975. godine u Vogošći. U toj sarajevskoj prigradskoj općini živi sa suprugom Eminom, kćerkom Esmom i sinom Ibrahimom. Diplomirao je 2001. godine na Odsjeku za odbranu i sigurnost Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Na tom fakultetu je upisao i postdiplomski studij od kojeg je nakon četiri položena ispita odustao. U Stranku demokratske akcije (SDA) se učlanio 1990. godine kao petnaestogodišnjak, a danas je njen potpredsjednik. Početkom januara 2003. godine zapošljava se u Hotelima Ilidža d.d. Sarajevo na poziciju glavnog hotelskog inspektora i menadžer-direktora. Ovaj posao je obavljao do kraja oktobra 2004. godine, kada je na lokalnim izborima izabran za načelnika Općine Vogošća. Drugi mandat načelnika Općine dobio je četiri godine kasnije. Općinsku funkciju napušta u pola mandata, jer je 2010. godine izabran u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Na općim izborima 2014. godine obnovio je mandat U Državnom parlamentu. U februaru 2019. godine izabran je za delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Izborna jedinica
Pozicija
Delegat u Domu naroda BiH