Denijal Tulumović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Denijal Tulumović rođen je u Živinicama 25. 12. 1959. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli diplomirao je 1995. godine, a 2004. godine obranio je doktorsku disertaciju. 

Član je Stranke demokratske akcije (SDA), pri čemu je 2016. godine stupio na poziciju zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Živinice, a 2018. godine postao je zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH. Od 1985. do 2019. godine radio je u Domu zdravlja Srebrenica, Domu zdravlja Banovići te na Klinici za interne bolesti JZU UKC Tuzla. 

Od 2003. do 2019. godine bio je i načelnik navedene klinike te je bio angažovan kao viši asistent na Medicinskom fakultetu u Tuzli, a od 2000. godine i predavač na postdiplomskim studijama ovog fakulteta.


Izborna jedinica
5
Pozicija
Broj osvojenih glasova
32660