Šemsudin Dedić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Šemsudin Dedić rođen je 5. 10. 1973. godine u Bihaću.

Osnovnu i srednju školu završio je u Bihaću. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli diplomirao je 2000. godine i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Postdiplomski studij iz oblasti poslovne ekonomije, smjer Finansijski menadžment, završio je 2010. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu te stekao zvanje magistra ekonomskih nauka. Trenutno radi na istraživanju i izradi doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću na temu „Utjecaj budžetske politike na makroekonomsku stabilnost zemalja u razvoju“.

Karijeru je započeo nakon diplomiranja 2000. godine zaposlenjem u Carinarnici Bihać, gdje je obavio pripravnički staž. Od 2001. do 2004. godine zaposlen je u Carinskoj upravi Federacije BiH na poslovima stručnog saradnika za istrage. Od 2004. do 2005. godine bio je stručni savjetnik Odjeljenja za internu reviziju Uprave za indirektno oporezivanje BiH – Središnji ured u Banjoj Luci. Od 2005. do 2007. godine bio je ministar finansija u Vladi Unsko-sanskog kantona, a od 2007. do 2011. godine premijer Unsko-sanskog kantona. Od 2011. do 2014. godine bio je zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. Tokom mandata 2018. - 2022. bio je zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.


Izborna jedinica
1
Pozicija
Broj osvojenih glasova
15316