Šerif Špago

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Šerif Špago je rođen 1968. godine. Završio je četverostepenu Vojnu višu školu 1989. godine. Bio je zastupnik u Skupštini HNK od 2010. godine, ujedno i predsjednik Kluba SDA i Kluba Bošnjaka u Skupštini HNK od 2010.-2014. godine. Kao predsjedavajući Skupštine HNK djelovao je od 30.04.2014. do 20.11.2014 i od 29.12.2014. do 03.12.2018., dok je prethodnom mandatu bio na poziciji zamjenika predsjedavajućeg. U aprilu 2022. godine potpredsjednik je Stranke demokratske akcije (SDA).

Izborna jedinica
2
Pozicija
Broj osvojenih glasova
8645