Ermina Salkičević-Dizdarević

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDP
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Ermina Salkičević-Dizdarević rođena je u Tešnju 10. 6. 1978. godine. Zvanje diplomirane ekonomistice stekla je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu na smjeru Međunarodna ekonomija. Studirala je i na Georgetown Univerzitetu u Washingtonu te na Karlovom univerzitetu u Pragu. Od oktobra 2007. do februara 2012. godine radila je u Raifeissen banci, kada postaje zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Dugogodišnje iskustvo posjeduje kao koordinatorica, ambasadorica, organizatorica i menadžerica na nizu projekata.

Izborna jedinica
4
Pozicija
Broj osvojenih glasova
4575