Milan Dunović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
DF
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Milan Dunović rođen je u Sarajevu 1974. godine, gdje je završio osnovnu školu, a zatim Drugu gimnaziju. Diplomirao je na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije. Zaposlio se u JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, gdje je radio od 2002. do 2015. godine. Član je više međunarodnih asocijacija i radnih grupa u oblasti poštanskog prometa.

Godine 2013. postaje član stranke Demokratska fronta. Aktivno je bio angažovan u Vijeću za ekonomska prava (VEP) Političke akademije Demokratske fronte i učestvovao u izradi ekonomskog programa za Opće izbore 2014. pod nazivom „Vizija 14-22“.

U februaru 2015. godine imenovan je za potpredsjednika Federacije BiH.


Izborna jedinica
3
Pozicija
Broj osvojenih glasova
2816