Nihad Omerović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
NIP
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Nihad Omerović rođen je 28. 10. 1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a diplomirao na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli 1998. godine. Na istom fakultetu stekao je zvanje magistra nauka tehničke struke 2012. godine, a na Univerzitetu u Banjoj Luci stiče doktorat iz oblasti rudarstva 2015. godine. Između ostalog, radio je kao asistent u mašinskoj službi firme „Manesman“ Deutscland, bio je šef Službe za automatsku obradu podataka i šef Službe za društvene djelatnosti u Općini Srebrenik, nastavnik u Mješovitoj srednjoj školi Srebrenik, inženjer za proizvodnju u DD Ingram Srebrenik te direktor firme „Inženjering i proizvodnja“ d.o.o. Objavio je više naučih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. 

U DD Ingram Srebrenik od juna 2008. godine angažovan je na poslovima i radnim zadacima tehničkog rukovodioca radne jedinice Rudnik krečnjaka u općini Zavidovići. Prije samog početka odbrambenog rata radni angažman započeo je u Njemačkoj.


Izborna jedinica
5
Pozicija
Broj osvojenih glasova
5338