Mia Karamehić - Abazović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
NIP
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Mia Karamehić-Abazović rođena je 1984. godine. Diplomirala je i magistrirala na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i nositeljica je Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu. Trenutno je na doktorskom studiju političkih nauka iz oblasti komparativne politike na Univerzitetu u Salzburgu.

Politikom se bavila kroz akademiju i razna istraživanja. Članica je stranke Narod i Pravda.


Izborna jedinica
3
Pozicija
Broj osvojenih glasova
4793