Borislav Borenović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
PDP
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) Branislav Borenović rođen je 1974. godine u Sanskom Mostu. Završio je Ekonomski fakultet u Banjoj Luci, gdje pohađa postdiplomski studij.

U periodu od 2002. do 2006. godine rukovodio je Nadzornim odborom Fonda stanovanja Republike Srpske (RS). Istovremeno je bio zaposlen u banjalučkoj kancelariji Agencije za promociju stranih investicija u BiH. Nakon ulaska PDP-a u vlast Borenović je 2006. godine imenovan ministrom za porodicu, omladinu i sport u Vladi RS-a.

Borenović u PDP ulazi 1999. godine i iste godine postaje član Predsjedništva ove partije. Osim toga, bio je i predsjednik Savjeta mladih PDP-a, sekretar za međunarodne odnose u Partiji, predsjednik Gradskog odbora PDP-a Banja Luka te potpredsjednik ove stranke. Za predsjednika PDP-a je izabran u novembru 2015. godine.

Na općim izborima u oktobru 2006. godine izabran je za poslanika u Narodnoj skupštini RS-a. Međutim, Borenović nije ušao u Parlament, jer je imenovan za ministra. Četiri godine kasnije ponovo je izabran u ovu skupštinu i danas se nalazi na poslaničkoj funkciji.

Na Općim izborima 2014. obnovio je mandat u NSRS. Na izborima 2018. godine izabran je u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Izborna jedinica
1
Pozicija
Broj osvojenih glasova
32404