Mira Pekić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
PDP
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Mira Pekić je rođena 26.08.1966. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu i srednju školu završila je u rodnom Brodu , a Ekonomski fakultet u Banja Luci 1989. godine. 2Zvanje ovlaštenog revizora stekla je 2014. godine.

Radila je u Rafineriji nafte u Brodu, u Stil Mehanici u Derventi, a 2015. godine imenovana je na mjesto savjetnika člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske. Nakon Općih izbora 2018. godine stekla je zastupnički mandat u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. 

Izborna jedinica
1
Pozicija
Broj osvojenih glasova
4424