Kemal Ademović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
NIP
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija

Kemal Ademović rođen je 1961. godine u Srebrenici. Pravni fakultet završio je 1992. godine u Sarajevu. Zapošljava se u Policiju BiH 1980. godine, a u Specijalnoj jedinici je kao policajac specijalac od 1982. godine. U ratnom periodu odlikovan je najvišim priznanjima. Nakon rata, 1996. godine postaje direktor Agencije za istraživanje i dokumentaciju (AID), na čijem čelu ostaje do 2001. godine. Obnašao je funkciju savjetnika ministra unutrašnjih poslova Federacije BiH. Od 2010. do 2014. godine bio je zastupnik Skupštine Kantona Sarajevo (KS), kada je imenovan i za zamjenika predsjedavajućeg Skupštine KS, a 2014. godine obnovio je mandat zastupnika u kantonalnoj Skupštini. Jedan je od osnivača Naroda i Pravde. Obnašao je poziciju političkog direktora Naroda i Pravde, a na Kongresu 2021. godine izabran je za prvog zamjenika predsjednika ove stranke. 

*Broj osvojenih glasova (i izborna jedinica) referira se na osvojene glasove za Skupštinu Kantona Sarajevo

Izborna jedinica
9 - Kanton Sarajevo
Pozicija
Dopredsjedavajući Doma naroda PSBiH
Broj osvojenih glasova
8948