Nikola Špirić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SNSD
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija

Nikola Špirić rođen je 1956. godine u Drvaru. Diplomirao je s 23 godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Titulu doktora ekonomskih nauka stekao je 1999. godine na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Tokom političke karijere bio je član pet stranaka: aktivno se počeo baviti politikom 1993. godine kao član Srpske radikalne stranke (SRS). Četiri godine kasnije osnovao je Demokratsku stranku za Banju Luku i Krajinu, a već 1998. godine prelazi u Srpsku demokratsku stranku (SDS) u kojoj ostaje dvije godine. Špirić potom ulazi u Partiju demokratskog progresa (PDP), ali se i u ovoj partiji zadržao dvije godine. Na koncu, 2002. godine postaje član i potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Karijeru u ekonomiji Špirić počinje 1980. kao asistent istraživač na Ekonomskom institutu u Sarajevu, a početkom rata u BiH prelazi u Banju Luku gdje predaje na Ekonomskom fakultetu na predmetu Monetarne i javne finansije. 

Na izbore 1998. godine izlazi kao kandidat SDS-a i osvaja dvogodišnji mandat u Parlamentu BiH. U junu 2000. godine imenovan je za zamjenika ministra za ljudska prava i izbjeglice. Već krajem te godine kao predstavnik PDP-a ulazi u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), gdje ostaje do 2002. godine. U međuvremenu postaje član SNSD-a te kao njihov kandidat na Općim izborima 2002. godine dobija poslaničko mjesto u Parlamentu BiH. Tokom mandata bio je član rukovodstva Predstavničkog doma PSBiH.

Na općim izborima 2006. i 2010. godine biran je u Parlament BiH, ali je oba puta umjesto poslaničkih mandata birao funkcije u izvršnoj vlasti: prvi put na mjesto predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, a potom ministra finansija i trezora BiH. Na Općim izborima 2014. godine Špirić je ušao u Predstavnički dom Parlamenta BiH. Delegiran je u Dom naroda državnog Parlamenta u februaru 2019. godine.


Izborna jedinica
Pozicija
Predsjedavajući Doma naroda PSBiH