Želimir Nešković

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDS
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija

Želimir Nešković rođen je 2.10.1983. godine u Tuzli. Završio je medicinski fakultet u Banjoj Luci 2011. godine. Kao doktor medicine radio je u JZU Dom zdravlja „Lopare“ od juna 2011. godine, a od aprila 2017. godine je direktor iste.
Narodni poslanik u NSRS bio je u periodu od 2015. do 2018. godine. Predsjednik je Udruženja građana “Majevički volonter” i predsjednik Udruženja
„Koreni“ Lopare. 

*Broj osvojenih glasova (i izborna jedinica) referira se na osvojene glasove za Narodnu skupštinu Republike Srpske

Izborna jedinica
6 - Narodna skupština RS
Pozicija
Broj osvojenih glasova
7787