Saša Magazinović

Ovo je profil iz mandata (2014)

0%
Broj pitanja: 39
Broj odgovora: 0
Stranka
SDP
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Saša Magazinović rođen je 1978. godine u Sarajevu, gdje i danas živi sa suprugom Anamarijom. Imaju sina Emila i kćerku Anju Miu. Diplomirao je 2010. na Mašinskom fakultetu u Sarajevu.
Izborna jedinica
513 - FBiH
Pozicija
Zastupnik
Broj osvojenih glasova
2489

Pitanje: Kako stati u kraj bahatom ponašanju direktora i uposlenika državnih firmi/agencija? Znam da ste jednom prilikom tražili da vam dostave izvještaje ko i kada koristi službena vozila, šta se desilo sa vašom inicijativom, na koji način zabraniti razne zloupotrebe položaja?

Pitanje postavljeno: 24.10.2015  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Kako izaći iz začaranog kruga mita i korupcije, pri tome prvenstveno mislim na službenike Poreznih uprava i razne inspektore koji bez imalo sitda i otvoreno pljačkaju privatnike? Kako zaštiti lica koja ih žele prijaviti? Koji su vaši prijedlozi da se poboljša sadašnja zakonska regulativa koja se odnosi na kažnjavanje inspektora i privatnika koji nude mito?

Pitanje postavljeno: 07.10.2015  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja

Pitanje: Da li se slažete sa uvođenjem obaveze telekom operaterima da besplatno omoguće pozive, SMS-ove i e-pozive na brojeve za hitne slučajeve?

Pitanje postavljeno: 30.01.2018  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama BiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Pitanje: Da li podržavate uvođenje zabrane bliskim srodnicima izabranih i imenovanih zvaničnika da budu članovi upravnog odbora, skupštine, uprave ili menadžmenta javnih ustanova, te privatnih preduzeća kojim je vlada dala olakšice u iznosu većem od 10.000 KM godišnje?

Pitanje postavljeno: 30.01.2018  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima