Dušanka Majkić

Ovo je profil iz mandata (2014)

0%
Broj pitanja: 27
Broj odgovora: 0
Stranka
SNSD
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Dušanka Majkić je rođena 1952. godine u Tesliću. Višu ekonomsko-komercijalnu školu završila je 1973. godine, a trideset tri godine kasnije je i diplomirala na Fakultetu poslovne ekonomije u Banjoj Luci. Majkić ima dva sina - Dejana i Ognjena. Savezu nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) pristupa 1998. godine. Od tada je i članica Izvršnog i Glavnog odbora ove stranke.
Izborna jedinica
521 / RS
Pozicija
Zastupnica
Broj osvojenih glasova
18114

Pitanje: Kako komentarišete diskriminatornu politiku SNSD-a u slučaju bosanskog jezika na području RS-a prema bošnjačkom stanovništvu? Željka Cvijanović je mudro zaobišla ovo pitanje koje joj je postavio Senad Bratić i lopticu prebacila na Federaciju, kako je zapravo glavni problem praksa ''dvije škole pod jednim krovom'' dok u isto vrijeme izjavljuje kako bošnjačka djeca imaju pravo izučavati svoj maternji jezik i zvati ga kako hoće.

Pitanje postavljeno: 08.10.2015  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Kako to da godinama osporavate državu BiH i rad njihovih institucija, a godinama sjedite u tim istim institucijama u toj istoj državi i imate primanja o kakvim mogu samo sanjati većina građana i građanki ove zemlje?

Pitanje postavljeno: 07.10.2015  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja

Pitanje: Da li se slažete sa uvođenjem obaveze telekom operaterima da besplatno omoguće pozive, SMS-ove i e-pozive na brojeve za hitne slučajeve?

Pitanje postavljeno: 30.01.2018  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama BiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Pitanje: Da li podržavate uvođenje zabrane bliskim srodnicima izabranih i imenovanih zvaničnika da budu članovi upravnog odbora, skupštine, uprave ili menadžmenta javnih ustanova, te privatnih preduzeća kojim je vlada dala olakšice u iznosu većem od 10.000 KM godišnje?

Pitanje postavljeno: 30.01.2018  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima