Milica Marković

Ovo je profil iz mandata (2014)

0%
Broj pitanja: 27
Broj odgovora: 0
Stranka
SNSD
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Milica Marković je rođena 1967. godine u Bijeljini. Diplomirala je romanistiku u Novom Sadu 1991. godine. Međutim, profesurom se bavila samo dvije godine, predavajući honorarno francuski i latinski jezik u gimnaziji i srednjoj medicinskoj školi u Bijeljini.Karijeru političarke počinje u Srpskoj demokratskoj stranci (SDS), a potom prelazi u Srpski narodni savez (SNS). Marković je na koncu 2003. godine ušla u Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD). Članica je Glavnog odbora Stranke od 2012.
Izborna jedinica
522 - RS
Pozicija
Zastupnica
Broj osvojenih glasova
7053

Pitanje: Poštovana, koji je vaš stav prema definici mobinga zakona o zabrani diskriminacije?

Pitanje postavljeno: 29.03.2016  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Mislite li da pošteno zarađujete svoju platu? Kada će političari prestati da dangube na sjednicama i troše pare iz budžeta bez da se išta dogovore a kamoli da nešto pokrenu. Ima li vaš bezobrazluk ikakve mjere?

Pitanje postavljeno: 24.10.2015  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja

Pitanje: Da li podržavate uvođenje zabrane bliskim srodnicima izabranih i imenovanih zvaničnika da budu članovi upravnog odbora, skupštine, uprave ili menadžmenta javnih ustanova, te privatnih preduzeća kojim je vlada dala olakšice u iznosu većem od 10.000 KM godišnje?

Pitanje postavljeno: 19.06.2018  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH - Bojić, Rančić, Emrić, Zelenika, Arnaut, Magazinović, Šepić, Gasal-Vražalica

Vidi sva pitanja na zakonu

Pitanje: Da li će po vašem mišljenju ograničenje raspisivanja poništenog javnog oglasa smanjiti zloupotrebe javnih oglasa od strane institucija u smislu poništavanja i raspisivanja istog oglasa u zavisnosti od prijavljenih kandidata?

Pitanje postavljeno: 19.03.2018  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima