Safer Demirović

Ovo je profil iz mandata (2014)

0%
Broj pitanja: 21
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Safer Demirović, rođen 01. 04. 1971. godine u Banovićima. Doktor tehničkih nauka iz oblasti rudarstva, zaposlen u RMU "Banovići" d.d. Banovići. Član OO SDA Banovići i asistent na RGGF-u Univerziteta u Tuzli. Oženjen, otac dvoje djece.
Izborna jedinica
515
Pozicija
Zastupnik
Broj osvojenih glasova
23413

Pitanje: Postovanje. Zasto vi gospodine neodgovarate na postavljena pitanja?

Pitanje postavljeno: 07.03.2018  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Molim da mi odgovorite šta ste Vi uradili na poboljšanju položaja rudara? Je li Vas sramota činjenice da ti ljudi ginu, a mi sjedimo i to nijemo posmatramo? Molim Vas da mi odgovorite je li uredu da ljudi idu u rudnik kao i prije 100 godina, a da pri tome nisu dobili plaću 3 mjeseca?

Pitanje postavljeno: 04.11.2015  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja

Pitanje: Podržavate li predloženi način izbora članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa i smatrate li da će na taj način predstavljati nezavisno tijelo za odlučivanje o sukobu interesa?

Pitanje postavljeno: 19.06.2018  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH - Bojić, Rančić, Emrić, Zelenika, Arnaut, Magazinović, Šepić, Gasal-Vražalica

Vidi sva pitanja na zakonu

Pitanje: Da li podržavate uvođenje zabrane bliskim srodnicima izabranih i imenovanih zvaničnika da budu članovi upravnog odbora, skupštine, uprave ili menadžmenta javnih ustanova, te privatnih preduzeća kojim je vlada dala olakšice u iznosu većem od 10.000 KM godišnje?

Pitanje postavljeno: 30.01.2018  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima