Amir Fazlić

Ovo je profil iz mandata (2014)

0%
Broj pitanja: 14
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Datum i mjesto rođenja 2.1.1963., Gradačac Zanimanje Diplomirani inžinjer tehnolog Stručna sprema VSS Oblast Hemijsko - tehnološke nauke Srednja škola Gimnazija Fakultet Tehnološki fakultet, Tuzla od 1983. do 1988. Magisterij Hemijsko - tehnološke nauke iz oblasti hemijskog inžinjerstva od 2000. do 2005. Radno iskustvo Predsjedavajući Skupštine Tuzlanskog kantona do 2010. Predsjedavajući Općinskog vijeća Gradačac do 2002. Načelnik Općine Gradačac od 1996. do 2000. Diplomirani inžinjer tehnolog do 1992.
Izborna jedinica
515 - FBiH
Pozicija
Zastupnik
Broj osvojenih glasova
22184

Pitanje: Šta ste ucinili po pitanju prijeloga zakona "zabrane fašitičkih grupa..." koji je još u proceduri?

Pitanje postavljeno: 29.03.2016  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Godina dana je prošla od situacije sa poplavama, da li se raspravlja o tome kako u budućnosti spriječiti iste situacije? Svjesni smo velikih promjena koje uzrokuje globalno zagrijavanje pa me zanima da li se radi na sanaciji klizišta kao i na regulisanju riječnih tokova?

Pitanje postavljeno: 06.10.2015  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja

Pitanje: Da li podržavate uvođenje zabrane bliskim srodnicima izabranih i imenovanih zvaničnika da budu članovi upravnog odbora, skupštine, uprave ili menadžmenta javnih ustanova, te privatnih preduzeća kojim je vlada dala olakšice u iznosu većem od 10.000 KM godišnje?

Pitanje postavljeno: 19.06.2018  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH - Bojić, Rančić, Emrić, Zelenika, Arnaut, Magazinović, Šepić, Gasal-Vražalica

Vidi sva pitanja na zakonu

Pitanje: Podržavate li predloženi način izbora članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa i smatrate li da će na taj način predstavljati nezavisno tijelo za odlučivanje o sukobu interesa?

Pitanje postavljeno: 19.06.2018  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH - Bojić, Rančić, Emrić, Zelenika, Arnaut, Magazinović, Šepić, Gasal-Vražalica

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima