Darko Babalj

Ovo je profil iz mandata (2014)

0%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 0
Stranka
SDS
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Darko Babalj je rođen 1974. godine u Sarajevu. 2001. godine je završio Višu školu za sportski menadžment u Beogradu, a šest godina kasnije i Fakultet za uslužni biznis u Novom Sadu. Kao maloljetnik priključio se Srpskoj demokratskoj stranci (SDS) 1991. godine. Danas je predsjednik Gradskog odbora Istočno Sarajevo i član Glavnog odbora SDS-a.
Izborna jedinica
RS / Izborna jedinica 3
Pozicija
Delegat
Broj osvojenih glasova
24818

Pitanje: Nedavno smo imali slučaj jedne higijeničarke u državnoj bolnici koja je prijavila korupciju tek nakon što nije uspjela zaposliti svog sina, zeta niti kćerku. Mislite li da Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju treba da štiti ovakve osobe?

Pitanje postavljeno: 04.11.2015  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Kada se namjeravate baviti pitanjima o Zakonu VSTV-a, da li planirate raditi na rješavanju pitanja integriteta i nosioca pravosudnih funkcija?

Pitanje postavljeno: 12.10.2015  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja

Pitanje: Da li podržavate uvođenje zabrane bliskim srodnicima izabranih i imenovanih zvaničnika da budu članovi upravnog odbora, skupštine, uprave ili menadžmenta javnih ustanova, te privatnih preduzeća kojim je vlada dala olakšice u iznosu većem od 10.000 KM godišnje?

Pitanje postavljeno: 30.01.2018  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine

Vidi sva pitanja na zakonu

Pitanje: Uz podršku ovakvom prijedlogu, uzet ću za pravo da ukažem na još neke suštinske izmene istog Zakona. Naime, odredbom odredbu člana 71. stav (1) tačka a) alineja 4) propisano je da radni odnos prestaje po sili zakona ako zbog izdražavanja kazne zatvora zaposlenik odsustvuje s rada duže od tri mjeseca i to danom stupanja na izdržavanja kazne. Dakle, bez obzira što je zaposlenik pravosnažno osuđen na kaznu zatvora zbog učinjenog krivičnog djela, u slučajevima da zbog nekih objaktivnih nemogućnosti ne stupi odmah na izdržavanje te kazne (npr. propust suda ili nedostatak smještajnih kapaciteta u zatvoru), poslodavac (država) mu ne može otkazati ugovor o radu.Imajući u vidu da je rad u institucijama BiH privilegija kakvu mnogi zloupotrebljavaju, cijenim da je potrebno bez odlaganja predložiti izmjenu u smislu da prestanak radnog odnosa po sili zakona nastupa odmah sa pravosnažnošću presude kojom je zaposleno oglašen krivim. Da li je uopće izvjesno očekivati ovakav, logičan i prijeko potreban prijedlog, u skorije vrijeme?

Pitanje postavljeno: 19.12.2017  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH - Maja Gasal-Vražalica

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima