Sadik Ahmetović

Ovo je profil iz mandata (2014)

3%
Broj pitanja: 33
Broj odgovora: 1
Stranka
Nezavisni blok
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Sadik Ahmetović je rođen 1969. godine u Podgaju kod Srebrenice. Živi u Tuzli sa suprugom Almom s kojom ima sina Ibrahima i kćerku Elmu. Diplomirao je 2000., a magistrirao 2009. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli.

Izborna jedinica
523
Pozicija
Zastupnik
Broj osvojenih glasova
6374

Pitanje: Kada će u parlamentarnu proceduru ući presuda suda u Strazburu Sejdić-Finci?

Pitanje postavljeno: 13.10.2015  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Kada ćete staviti interes građana i građanki ispred svog ličnog?

Pitanje postavljeno: 13.10.2015  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja

Pitanje: Da li smatrate da će se eutanazijom životinja u roku od 15 dana riješiti problem pasa lutalica u BiH?

Pitanje postavljeno: 02.06.2015  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Ne. Ovom problemu treba pristupiti humanije i intelektualnije.


Datum odgovora: 13.12.2017

Pitanje: Da li podržavate uvođenje zabrane bliskim srodnicima izabranih i imenovanih zvaničnika da budu članovi upravnog odbora, skupštine, uprave ili menadžmenta javnih ustanova, te privatnih preduzeća kojim je vlada dala olakšice u iznosu većem od 10.000 KM godišnje?

Pitanje postavljeno: 19.06.2018  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH - Bojić, Rančić, Emrić, Zelenika, Arnaut, Magazinović, Šepić, Gasal-Vražalica

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima