Enver Bijedić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDP
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Osnovnu školu, matematičku gimnaziju i Rudarsko-mašinski fakultet završio u Tuzli. Postdiplomski studij završio 2010. godine i stekao naziv magistra ekonomskih nauka, smjer Opšti menadžment. Prije rata u BiH radio u privatnom preduzeću. Od 15.5.1992. godine, kao dobrovoljac, uključuje se u Armiju RBiH, tako da je kraj rata dočekao kao oficir Armije BiH. Po završetku rata radio u Tvornici poliuretanske hemije „Polihem“, a od decembra 1996. godine u Carinskoj upravi FBiH gdje je obavljao sljedeće funkcije: stručni saradnik za pregled robe, te carinski inspektor za prijem dokumenata. Od 1998. godine u Carinskoj Upravi Federacije BiH, stručni saradnik za obavještajne poslove u sektoru za sprečavanje krijumčarenja, šef Carinske ispostave u Tuzli i upravnik Carinarnice Tuzla. Od aprila 2005. godine do sada direktor JP „Direkcija za izgradnju“. Član Presjedništva Opštinskog i Kantonalnog odbora SDP-a Tuzla i predsjednik Teniskog kluba „Sloboda“ Tuzla. Enver Bijedić je na mjestu federalnog ministra prometa i komunikacija zamijenio svog prethodnika Naila Šećkanovića 2010. godine. Član je predsjedništva SDP-a i zastupnik u Parlamentu Fedracije BiH (2014-2018).
Izborna jedinica
515
Pozicija
Broj osvojenih glasova
18758