Nada Mladina

80%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 8
Stranka
SDP
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Nada Mladina rođena je 1947. godine u Tuzli. Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Tuzli. Medicinski fakultut završila 1970 godine u Zagrebu, nakon čega obavlja ljekarski staž u medicinskom centru u Tuzli. Specijalizaciju iz pedijatrije obavila je u Dječijoj bolnici u Tuzli. Posljednju godinu specijalizacije obavila je u Institutu za majku i djete u Zagrebu, gdje je završila postdiplomski studij ˝Zaštita zdravlja majke i djeteta˝, te specijalizirala 1978. godine na Sveučilištu u Zagrebu. Nakon položenog specijalističkog ispita raspoređena na mjesto rukovodioca odjela intenzivne i terapije dječije bolnice, a kasnije Klinike u Tuzli. Na početku rata, zajedno sa nekolicinom prijatelja djece osnovala Humanitarnu nevladinu organizaciju ˝ Naša djeca Tuzla ˝, koja je iskazala visok nivo aktivnosti u zbrinjavanju osnovnih potreba djece, posebno prognanika, ranjenih i bolesnih, izmeđ ostalog obezbjeđenjem liječenja i izvan granica Bosne i Hercegovine . 1999. godine na konkursu ˝Žena 21˝ dobila je srebrni broš za oblast medicine. Veoma aktivna u Forumu građana Tuzle, čija je i dopredsjednica, sa nizom aktivnosti na očuvanju multietničkog principa života u gradu Tuzli i Bosni i Hercegovini .
Izborna jedinica
515
Pozicija
Broj osvojenih glasova
6138

Pitanje: Da li će Bosna i Hercegovina ikada dobiti Zakon o visokom obrazovanju na državnom nivou?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Nadam se, ali ne vjerujem da ce to biti u skoro vrijeme 


Datum odgovora: 30.09.2021

Pitanje: Da li će se inicirati i izraditi propis za jednake mogućnosti pri zapošljavanju?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Nije mi poznato . Mislim da to treba uraditi Vlada na nivou drzave . 


Datum odgovora: 30.09.2021

Sva direktna pitanja

Pitanje: Smatrate li da će predloženim izmjenama dosljednije poštovati volja glasača/ica na opštim izborima?

Pitanje postavljeno: 14.07.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona BiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

SAMO U SLUCAJU DA KONTROLA GLASANJA  BUDE  SIGURNIJA. NE PODRZAVAM OGRANICAVANJE PRAVA GLASANJA SAMO PO ETNICKOJ PRIPADNOSTI,


Datum odgovora: 07.10.2021

Pitanje: Po Vašem mišljenju, da li će ove izmjene pridonijeti smanjenju malverzacije glasova nakon Opštih izbora?

Pitanje postavljeno: 16.07.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona BiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima