Predrag Kojović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
NS
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Rođen je u Travniku 1965. Godine. Tokom i nakon pravnog studija radio je kao novinar na «Omladinskom programu», magazinima «Naši Dani» i «Nedjelja», na TV dnevniku «Yutel» i trećem TV programu RTVBiH «Dobre vibracije». Od 1990. do 2008. godine radio je za agenciju Reuters u SAD-u, gdje je i živio do 2008. godine. Po povratku u Sarajevo bavi se književnošću. Izdao je dvije knjige „Born in USA” i zbirku poezije „Neutrino”. Također je i autor predstave „Sarajevska pozorišna tragedija”. Jedan je od osnivača Naše stranke, a u mandatu 2014-2018 bio je poslanik u Skupštini Kantona Sarajevo i u Domu naroda FBIH.
Izborna jedinica
513
Pozicija
Broj osvojenih glasova
15262