Mensura Beganović

Ovo je profil iz mandata (2014)

93%
Broj pitanja: 30
Broj odgovora: 28
Stranka
DF
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Mensura Beganović (r. Hadžimahmutović) rođena je u Zenici 1950. godine. Na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu je diplomirala 1973. i magistrirala 1991. godine. Od 1974. do 1999. godine radila je na Metalurškom institutu „Hasan Brkić“ (danas “Kemal Kapetanović”) u Zenici. Kao nosilac ili saradnik sudjelovala u realizaciji niza stručnih studija u oblasti automatskog upravljanja procesima. U periodu od 1997. do 2000. godine je kroz niz seminara u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Bugarskoj i Engleskoj stekla dodatne kompetencije za konsalting kod uvođenja međunarodnih standarda za sisteme upravljanja kvalitetom, CE znak, akreditiranje laboratorija, itd. 1994. godine sa kolegama formira privatno preduzeće BHM d.o.o. Zenica čija je djelatnost edukacija i konsalting. 1998. godine je u SAD sudjelovala u studijskom programu „Žene u biznisu“ i usvojila savremene metode upravljanja biznisom. Od 1999. godine radi u vlastitoj firmi BHM Zenica, gdje je vodeći konsultant za uvođenje sistema upravljanja kvalitetom i koordinira projekte edukacije u oblasti informacionih tehnologija i stranih jezika.
Izborna jedinica
514
Pozicija
Zastupnica
Broj osvojenih glasova
6705

Pitanje: Smatrate li da treba detaljnije urediti pitanje finansiranja vjerskih zajednica od strane države i na koji način biste vi to uradili?

Pitanje postavljeno: 04.11.2015  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Nemam definirano mišljenje na koji način, ali smatram da treba biti uređeno pitanje finansisranje vjerskih zajednica od strane države,


Datum odgovora: 18.04.2018

Pitanje: Poštovana gospođo Beganović, kada će se moći očekivati potpora izučavanju francuskog jezika u javnom školstvu,odnosno kada će se važnost francuskog jezika prezentirati u pravoj mjeri u našim obrazovnim ustanovama i kada će obrazovne vlasti uočiti da je taj jezik veoma bitan za naraštaje koji dolaze. Vjerujte da profesori francuskog jezika ne mogu sami, iako imamo potporu francuskih institucija u B i H, bez potpore domaćih političara, vidjeli smo da je nemoguće. Računam na Vas kao člana Mežunarodne skupštine frankofonije da bar otvorite ta pitanja.

Pitanje postavljeno: 16.01.2018  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Pitanje izučavanja francuskog jezika u okviru obrazovnog sistema u BiH je bila tema razgovora članova Parlamentarne delegacije Frankofonije u gotovo svim susretima sa parlamentarcima iz Pralamentarne skupštine frankofonije, a posebno prilikom nedavne posjte g. Frederica Petit zastupnikom u Narodnoj skupštini Republike Francuske. 

Ideja saradnje univerziteta iz Francuske i BiH na uspostavljanju saradnje na otvaranju zajedničkih studija na francuskom i našem jeziku je podržana od obje strane priliko ovih razgovora.  Mislim da bi veća zastupljenost  francuskog jezika u obrazovnom sistemu bila dobra poruka i potencijalnim investitorima iz frankofonskih područja da se lakše doluče investirati u BiH.

U ostvarenju ove ideje treba aplicirati na sredstva predpristupnih fondova (koji su dostupni BiH) i na tome trebaju biti angažirani kako profesori francuskog jezika, Institut za francuski jezik u Sarajevu. Uvjeravam vas da ćete imati potporu članova naše parlamentarne delegacije frankofonije.


Datum odgovora: 22.01.2018

Sva direktna pitanja

Pitanje: Podržavate li predloženi način izbora članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa i smatrate li da će na taj način predstavljati nezavisno tijelo za odlučivanje o sukobu interesa?

Pitanje postavljeno: 19.06.2018  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH - Bojić, Rančić, Emrić, Zelenika, Arnaut, Magazinović, Šepić, Gasal-Vražalica

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Podržavam, jer smatram da samo nezavisno tijelo može odlučivati o sukobu interesa izabranih i imenovanih zvaničnika.


Datum odgovora: 21.06.2018

Pitanje: Da li podržavate predloženo povećanje plata pripadnicima Oružanih snaga BiH?

Pitanje postavljeno: 12.02.2018  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Priјеdlоg zаkоnа о izmјеni Zаkоnа о plаćаmа i nаknаdаmа u instituciјamа Bоsnе i Hеrcеgоvinе - Borjana Krišto

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Podržavam povećanje plata pripadnicima oružanih snaga.

(mislim da sam već ranije odgovorila na ovo pitanje)


Datum odgovora: 06.05.2018

Sva pitanja po zakonima